Data-lokalisatie

In het ‘Contract for the Web’ staat een oproep aan de vrije wereld alles te doen deze openheid in stand te houden op basis van drie principes. Iedereen heeft toegang tot het…


0 Comments8 Minutes

‘Gewaardeerde’ data op de balans

Gekwalificeerde vertrekdata hoort bij hoogwaardige ketens en processen. Pas dan krijg je gegarandeerde kwalitatieve informatieproducten. Voeg daarbij de additionele domeinkennis…


0 Comments9 Minutes

Van wie is de data?

De maatschappij kan door die nieuwe techniek slimmer worden. Waarbij innovatieve ondernemers en burgers vooroplopen. Nieuwe startups en burgerinitiatieven. Begrijpelijk dat slimme…


0 Comments9 Minutes

AI heeft geen stekker meer

De conclusie van de studie stelt dat AI verder gaat dan technologie en filosofie. Ontwikkeling van AI heeft impact op de hele samenleving. De manier hoe we samenleven en…


0 Comments9 Minutes

Het verhaal achter cijfers en data

Hoe we ook processen weten te automatiseren, het ‘verhaal’ achter veel cijfers en data zal vaak mensenwerk blijven. Met kunstmatige intelligentie kunnen we natuurlijk steeds meer…


0 Comments10 Minutes

Niet alles kan en niet alles hoeft

Nu we na corona langzaam weer met de voeten op de grond komen, de globale pandemie risico’s beter inzien en de beperktheid van alternatieve energiebronnen beter begrijpen, kunnen…


0 Comments9 Minutes

De Phoenix en Generatie N

Je gaat het pas zien als je het door hebt, is een perfecte verwoording van het jaar waarin we nu in leven. Geholpen door corona wordt wereldwijd een reset-knop ingedrukt. ‘Ga…


0 Comments9 Minutes

Een data-onderlegger . . .

Daarom is datacentrisch denken als vertrekpunt voor digitaal transformeren zo belangrijk: elk vertrekpunt en eindpunt van processen is immers data. Dus ga die data-omgeving als…


0 Comments8 Minutes

Comptabele data

Daarom richt ons bedrijf Fortierra zich steeds meer op het creëren en alloceren van comptabele data uit open databronnen. Data die open en toegankelijk is. Data waar je op kunt…


0 Comments9 Minutes

Zonder bodem geen pizza . . .

Net zoals grondstoffen, is kwaliteit en juiste samenstelling van data cruciaal voor een informatieproces en het daaruit voortkomende eindproduct. Goed gemanagede…


0 Comments9 Minutes