Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en integrale systeem engineering nog in de vorige eeuw van stenen stapelen en onderaannemers de systemen laten instaleren…


1 Comment10 Minutes

Digitale platformen


0 Comments9 Minutes

Staat zonder data alles stil? 

Al het huidige PFAS, stikstof, klimaat en milieu ’gedoe’ is gebaseerd op het wel of niet hebben van de juiste, relevante en ter zake doende digitale data. Zonder digitale data…


0 Comments10 Minutes

Groeiende zorg: digitaal = ‘no-brainer’

In de zorg wordt steeds meer geïnvesteerd in IT-platformen, digitale gereedschappen, software en deskundigheid op dat gebied. Als maatschappij zijn we snel gedigitaliseerd en dat…


0 Comments8 Minutes

Slechts tien jaar . . .


0 Comments10 Minutes

Roaring twenties

Ik wens al mijn bloglezers een gezond en voorspoedig 2020. Blijf nieuwsgierig, stel vragen en zoek antwoorden. Want dan herken je eerder wat er om je heen gebeurt en begrijp je…


0 Comments12 Minutes

Post mortem

Men moet in deze digitale eeuw rekening houden met wat er met uw accounts moet gebeuren na uw dood. Weet iemand al uw accounts? En zo ja, heeft deze ook toegang om te op te…


0 Comments12 Minutes

De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de energietransitie, zouden we wel eens veel sneller en veel goedkoper kunnen gaan, dan alles alleen maar grootschalig te willen oplossen.…


0 Comments10 Minutes

Over SBR, wonen, open data en hacketons

De Algemene rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data om te bevorderen dat de overheid zuinig,…


0 Comments10 Minutes

Deglobalisatie, ook voor het internet?

Tim Berners-Lee probeert met zijn nieuwe ‘Contract for the web’ te voorkomen dat het internet in stukken valt. Maar gezien de protectionistische activiteiten in zowel China als…


0 Comments10 Minutes