Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid doorzichtiger en wordt burger en bedrijfsleven (weer) eigenaar van hun eigen overheidsdata. Een ontwikkeling die wel door Europa…


0 Comments9 Minutes

Data Intelligence

Bijna alle organisaties zitten op vele silo’s historische data met vaak twijfelachtige kwaliteit. Toch gooien we die data niet weg, omdat het - net als archeologisch materiaal -…


0 Comments9 Minutes

Voorbereiden op een ijstijd?

Het beter begrijpen van de zon als belangrijkste energiebron voor ons leven op aarde is enorm belangrijk. De ‘ontdekking’ van de invloed van de dubbele dynamo-actie in de zon is…


0 Comments10 Minutes

Zo simpel mogelijk  . . . 

De kunst van versimpeling had Einstein al door. Zijn bekende uitspraak: ‘maak het zo simpel mogelijk, maar niet té simpel’, had als wijsheid dat ‘oversimplificatie’ maakt dat…


0 Comments10 Minutes

No code applicaties ontwikkelen

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zal het nooit óf óf worden maar én én. No code software zal voor een belangrijk deel van de huidige toepassingen een perfecte oplossing zijn.…


0 Comments10 Minutes

Digitale oorlog of vrede?

De Amerikaanse econoom Galbraith wees op het verband tussen economische groei en vrede. Er zijn twee logische combinaties: rijkdom en vrede versus armoede en oorlog. ‘Arme mensen,…


0 Comments9 Minutes

Afscheid en een onbestemd begin

Dit jaar heeft ons met één klap op de feiten gedrukt: de wereld is niet maakbaar; hoe zeer we dat ook willen en zelfs eisen.Dat we het anders willen, dat het deels anders moet en…


1 Comment10 Minutes

Zero trust

Informatieplatformen verbinden gebruikers met relevante data en stellen daarnaast applicaties of apps beschikbaar om als gebruiker iets met die data te (kunnen) doen.…


0 Comments9 Minutes

De ontsnappingssnelheid van data

Bij onze reis naar al die virtuele werelden - ook wel de digitale transformatie genoemd – is datacentrisch denken zo cruciaal. De data gravity index helpt ons die datawereld te…


0 Comments10 Minutes

De aantrekkingskracht van data

Dat geeft ook aan dat als de hoeveelheid data in een cloud extreem groot is geworden, de tijd tegen je gaat werken: het is praktisch onmogelijk geworden je data daar nog weg te…


0 Comments7 Minutes