Everything as a Service


0 Comments11 Minutes

Kwaliteitsborging en digitalisering in de bouw

Op 19 mei 2019 nam de Eerste kamer de wet Kwaliteitsborging voor de bouw aan die in 2021 ingaat. Gericht op minder bouwfouten, niet alleen tijdens de bouw maar ook daarna.…


0 Comments10 Minutes

De toekomst is open source

Het is dus tijd die data eens open te stellen en beschikbaar te maken voor alle gebruikers die daar recht op hebben. Denken vanuit specifieke eindgebruikers en die toegang geven…


0 Comments9 Minutes

De robotopzichter

Wie weet hebben we over twintig jaar wel allemaal een persoonlijke robot-assistent. Een assistent die ons helpt in de huishouding, met onze persoonlijke verzorging, om spelletjes…


0 Comments11 Minutes

Deglobalisatie 2.0

Globalisering is het proces van groeiende interactie en integratie tussen mensen, bedrijven en overheden wereldwijd. Het is economische expansie in een globale ongereguleerde…


0 Comments10 Minutes

Elektrosmog


0 Comments10 Minutes

De slimme meterkast


0 Comments9 Minutes

Ethische digitalisering


0 Comments9 Minutes