Data zonder betekenis is waardeloos.

Business DataLakes: dynamische dataverzamelingen, speciaal ge-engineerd voor de wereld van Big Data en predictive modeling. Daardoor zijn ze geschikt om data te verzamelen, op te…


0 Comments8 Minutes

Ruim je data toch eens op!

De data-historie van de business is vaak niet meer dan enkele weken. Terwijl er decennia aan oude data ligt te wachten in de data-kelders op een verlossend woord van diezelfde…


0 Comments7 Minutes

Verglaasde werelden

Publieke netwerken worden vaak vanuit de maatschappelijke veiligheidsrol van de overheid gestimuleerd. Dat zien we bij de ‘smart city’ ontwikkeling waarbij we wegen, wijken en…


0 Comments9 Minutes

Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een manier die niet echt de ‘onze’ is. Als Europa hebben we de kans onze eigen invulling te kiezen, te maken en te…


0 Comments9 Minutes

Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en overzicht van de data die relevant is voor onze energietransitie. Om in de complexe energiewereld leiding te geven aan…


2 Comments8 Minutes

Open data: het zwarte goud van de 21ste eeuw

Trustdata zal steeds meer het zwarte goud in onze maatschappij worden: gecertificeerde data die conformiteit kan bieden in onze complexe maatschappij, zowel vóór (publiek) als…


0 Comments9 Minutes

Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en integrale systeem engineering nog in de vorige eeuw van stenen stapelen en onderaannemers de systemen laten instaleren…


0 Comments8 Minutes

Digitale platformen


0 Comments9 Minutes

Staat zonder data alles stil? 

Al het huidige PFAS, stikstof, klimaat en milieu ’gedoe’ is gebaseerd op het wel of niet hebben van de juiste, relevante en ter zake doende digitale data. Zonder digitale data…


0 Comments9 Minutes

Groeiende zorg: digitaal = ‘no-brainer’

In de zorg wordt steeds meer geïnvesteerd in IT-platformen, digitale gereedschappen, software en deskundigheid op dat gebied. Als maatschappij zijn we snel gedigitaliseerd en dat…


0 Comments7 Minutes