De databloem: de schoonheid van datacentrisch denken

Net als bij de echte bloemen, zijn de overblijvende data van de databloem het erfgoed dat we bewaren en hergebruiken. Het resultaat van een verzameling procesbladeren als…


0 Comments6 Minutes

Het i-mentor experiment

In 2019 startte Daan Rijsenbrij via Linkedin onder de naam IT-Deltaplan een burgerinitiatief om betrokken burgers te interesseren mee te denken over de digitalisering van de…


0 Comments9 Minutes

Kwetsbaarheid, energie en intelligentie

De mens is een kwetsbaar dier, zoals Desmond Morris in zijn boek ‘de naakte aap’ beschreef. Maar die kwetsbaarheid pareert hij door zijn hoge intelligentie: het vermogen om zich…


0 Comments9 Minutes

Fourth Turning en DigiMetaverse

In 1997 stellen Howe en Strauss in hun boek ‘The Fourth Turning’ dat de geschiedenis elke 20 jaar een nieuw herkenbaar tijdperk toont. Een cyclus van 4 van deze perioden is de…


2 Comments9 Minutes

De toekomst is decentraal

Nu decentrale infrastructuren technisch, economisch, veilig en beveiligd blijken te functioneren, zien dat ook grote bedrijven en globale corporates interesse krijgen om het…


0 Comments10 Minutes

Zelfvoorzienend worden

Zodra een knooppunt informatie linkt, routeert en doorstuurt, wordt het interessant die informatie te kennen en af te luisteren. Je kunt informatie encrypten en via virtueel…


0 Comments10 Minutes

Een kwantumveilige handtekening

Het meest bekende asymmetrische handtekeningen-algoritme is RSA, uitgevonden eind jaren zeventig. In RSA is de openbare sleutel een groot samengesteld geheel getal, dat het…


0 Comments9 Minutes

Digitale of analoge intelligentie?

Blockchain repareert het internet op een natuurlijke wijze. Blockchain en internet samen zorgen voor een enorme paradigmaverandering. Waardoor we de door ons gebouwde,…


0 Comments9 Minutes

Een industriebeleid voor datacenters? 

Grote datacenters ontstaan op die plaatsen waar logistiek, energetisch en dus commercieel de beste en goedkoopste knooppunten liggen. Daarom is het wél zinvol landelijk een plan…


0 Comments9 Minutes

Harmonie van mens, proces en architectuur

Een cloudmigratie is slechts een onderdeel van een veel grotere verandering. Vaststelling van dat nieuwe ecosysteem, de waardeketen in dat systeem, de onderlinge economische…


0 Comments9 Minutes