Digitaal én data-geletterd zijn . . .

Digitale geletterdheid is gebaseerd op de fundamentele vaardigheden van de 'traditionele' geletterdheid, maar wordt  wordt toegepast in een digitale context zoals internet,…


0 Comments9 Minutes

Web3: ‘Het internet van waarde’

Wat nu rest zijn de gereedschappen (dApps) ontwikkelen, nodig om als gebruiker je privacy, je data en je assets op deze decentrale wijze te kunnen beheren. Het ‘internet van…


0 Comments9 Minutes

Buckets of Bits

Informatietechniek is ingewikkeld en abstract. Virtualisatie, multi-cloud en decentralisatie maakt het allemaal nog diffuser. Soms is het goed om met beide benen op de grond te…


0 Comments10 Minutes

Inhoud gerelateerde opslag

Zoals alles bij web3, draait het om open ecosystemen die elkaar aanvullen en samenwerken. Er zijn diverse andere initiatieven die decentrale storage-oplossingen bieden. Ook zien…


0 Comments10 Minutes

Prijs van goud versus crypto . . .

We staan volgens experts en investeerders aan het begin van een nieuw fenomeen, vergelijkbaar met midden jaren ‘90, toen internet in zwang raakte. Gebruiksvriendelijker…


0 Comments9 Minutes

Zonder logistiek staat alles stil, ook elektriciteit

Denken in infrastructuren is ingenieurswerk. Helaas zien we die ingenieurs niet veel meer in ons bestuur en de politiek. Ons bestuur en de politiek raken afgelopen decennia steeds…


0 Comments10 Minutes

Quantum Safe

In de wereld van gegevensbeveiliging kijkt men zorgelijk naar de opkomst van de quantum-computer. Deze computers werken met qubits, kunnen veel berekeningen tegelijk uitvoeren en…


0 Comments9 Minutes

Na Gen Z komt generation Alpha

De generatie Alpha is - in tegenstelling tot vorige generaties - opgegroeid als onderdeel van een wereldwijde gemeenschap. Ondanks dat door militaire en economische spanningen nu…


0 Comments9 Minutes

Levenslang leren versus catastrofaal vergeten 

Of een computer ooit voor een levend wezen kan doorgaan, is één van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Alan Turing creëerde wat nu de…


0 Comments9 Minutes

Het geprivatiseerde internet

Een gedecentraliseerd web is voor communicatie wat lokale landbouw is voor voedsel. Beiden hebben hun rol, efficiency en duurzaamheid. We zien nieuwe initiatieven van decentrale…


0 Comments9 Minutes