Worstelen met digitalisering II

We zien de contouren van die nieuwe virtuele en digitale economie ontstaan. Met alle digitale gereedschappen, methoden en technieken die we nodig hebben om die virtuele…


0 Comments9 Minutes

Worstelen met digitalisering

Ik heb vaak medelijden met bestuurders, toezichthouders en executives die hun best doen deze nieuwe wereld te begrijpen. Hun best doen om zich een voorstelling te maken hoe het…


0 Comments10 Minutes

Digitaal leiderschap, een hype?

De wereld is gedigitaliseerd. We hebben internet, we zijn geglobaliseerd, productstromen gaan wereldwijd en dus houdt ons digitale systeem niet (meer) op bij de grens van de…


2 Comments10 Minutes

Toezicht en de IT-organisatie

Bij het woord IT-auditor denken we aan een mens. Een deskundige vakman of -vrouw die gespecialiseerd is in het uitvoeren van audits. Echter, de toegenomen complexiteit vraagt…


0 Comments9 Minutes

Wat kunnen we van Denemarken leren . . . 

Denemarken is een mooi voorbeeld hoe een overheid prima data deelt en uitwisselt met burgers en bedrijfsleven. Een koploper in de 'OECD Digital Government Index'. Een belangrijk…


0 Comments9 Minutes

Wat kunnen we leren van e-Stonia? 

We kunnen veel leren van e-Stonia. Zij hadden het geluk dat zij van scratch af aan konden beginnen. Met als basis een gestructureerde, datacentrische architectuur. Met veilige…


0 Comments9 Minutes

Elke woning is uniek

Verduurzaming moet van onderaf beginnen. Bij de unieke woning, het bestaande energielabel, de (bouw-) technische mogelijkheden en de directe leefomgeving. In combinatie met de…


0 Comments10 Minutes

De digitale klusjesman

Digitale geletterdheid is voor iedereen van belang. Net zoals Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven. Maar niet iedereen hoeft een Neerlandicus of beroepsschrijver te zijn.…


0 Comments9 Minutes

Van Registers tot Chief Meaning Officers

Als de business plezier krijgt bij het zien van die verbeteringen, als zij daar actief in worden betrokken en hun relevante inbreng mogen hebben, dan pas worden transformaties…


0 Comments9 Minutes

Een digitale mindset ontwikkelen

Een digitale mindset zou je kunnen uitleggen als ‘de kunst en vaardigheid die virtuele toepassingen te kunnen plaatsen in onze fysieke en analoge wereld’. Bij veel directies is…


0 Comments10 Minutes