Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een manier die niet echt de ‘onze’ is. Als Europa hebben we de kans onze eigen invulling te kiezen, te maken en te…


0 Comments11 Minutes

Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en overzicht van de data die relevant is voor onze energietransitie. Om in de complexe energiewereld leiding te geven aan…


0 Comments10 Minutes

Open data: het zwarte goud van de 21ste eeuw

Trustdata zal steeds meer het zwarte goud in onze maatschappij worden: gecertificeerde data die conformiteit kan bieden in onze complexe maatschappij, zowel vóór (publiek) als…


0 Comments10 Minutes

Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en integrale systeem engineering nog in de vorige eeuw van stenen stapelen en onderaannemers de systemen laten instaleren…


0 Comments10 Minutes

Digitale platformen


0 Comments9 Minutes

Staat zonder data alles stil? 

Al het huidige PFAS, stikstof, klimaat en milieu ’gedoe’ is gebaseerd op het wel of niet hebben van de juiste, relevante en ter zake doende digitale data. Zonder digitale data…


0 Comments10 Minutes

Groeiende zorg: digitaal = ‘no-brainer’

In de zorg wordt steeds meer geïnvesteerd in IT-platformen, digitale gereedschappen, software en deskundigheid op dat gebied. Als maatschappij zijn we snel gedigitaliseerd en dat…


0 Comments8 Minutes

Slechts tien jaar . . .


0 Comments10 Minutes

Roaring twenties

Ik wens al mijn bloglezers een gezond en voorspoedig 2020. Blijf nieuwsgierig, stel vragen en zoek antwoorden. Want dan herken je eerder wat er om je heen gebeurt en begrijp je…


0 Comments12 Minutes

Post mortem

Men moet in deze digitale eeuw rekening houden met wat er met uw accounts moet gebeuren na uw dood. Weet iemand al uw accounts? En zo ja, heeft deze ook toegang om te op te…


0 Comments12 Minutes