Decentrale identificatie

DID’s zullen de veiligheid op het internet verbeteren. Veiligheid is nodig om uiteindelijk ook privacy mogelijk te maken. Privacy is ook zorgen dat persoonlijke informatie alleen…


0 Comments10 Minutes

Zelf beheerde identiteit

Soevereiniteit betekent zelfbeschikking. Een staat is soeverein als deze binnen zijn grond-gebied het hoogste gezag voert. Het betekent autonoom, onafhankelijk, oppermachtig en…


0 Comments9 Minutes

Finland: de beste bureaucratie ter wereld

Hoe kun je als overheid open source de basis van je informatie architectuur laten zijn en toch de flexibiliteit houden om gesloten source ook te kunnen inzetten daar waar nodig of…


0 Comments8 Minutes

Digitale huisvredebreuk

De burger kan (voor het eerst!) eigenaar worden van zijn identiteit ‘zonder hulp van externe entiteiten’. De gebruiker staat centraal. Je kunt je identiteit aan derden presenteren…


0 Comments10 Minutes

Digitale dementie

Mensen uit de informatiewereld hebben vanuit hun vak altijd wel hun digitale documenten op orde gehouden en logisch opgeslagen. Sommigen beter dan de ander, maar goed genoeg om…


0 Comments10 Minutes

De databloem: de schoonheid van datacentrisch denken

Net als bij de echte bloemen, zijn de overblijvende data van de databloem het erfgoed dat we bewaren en hergebruiken. Het resultaat van een verzameling procesbladeren als…


1 Comment6 Minutes

Het i-mentor experiment

In 2019 startte Daan Rijsenbrij via Linkedin onder de naam IT-Deltaplan een burgerinitiatief om betrokken burgers te interesseren mee te denken over de digitalisering van de…


0 Comments9 Minutes

Kwetsbaarheid, energie en intelligentie

De mens is een kwetsbaar dier, zoals Desmond Morris in zijn boek ‘de naakte aap’ beschreef. Maar die kwetsbaarheid pareert hij door zijn hoge intelligentie: het vermogen om zich…


0 Comments9 Minutes

Fourth Turning en DigiMetaverse

In 1997 stellen Howe en Strauss in hun boek ‘The Fourth Turning’ dat de geschiedenis elke 20 jaar een nieuw herkenbaar tijdperk toont. Een cyclus van 4 van deze perioden is de…


2 Comments9 Minutes

De toekomst is decentraal

Nu decentrale infrastructuren technisch, economisch, veilig en beveiligd blijken te functioneren, zien dat ook grote bedrijven en globale corporates interesse krijgen om het…


0 Comments10 Minutes