Centraal of decentraal transformeren?

Uit het onderzoek komt ook dat succes alleen mogelijk is als de IT-organisatie wendbaar is en snelheid kan maken. Wendbaar om de bedrijfsdoelstellingen en uitdagingen snel te…


0 Comments8 Minutes

Cultuur en verandering

Een veranderingsproces mag ook best emotie en onzekerheid in de details uitstralen. Het eindpunt is benoemd, maar de weg er naartoe zit nog vol met onbekendheden. Geef als leiding…


0 Comments9 Minutes

Voordeel van kleinschaligheid

Het opkomende thuiswerken, samen met lokale huisnijverheid en voedselproductie, is een interessante ontwikkeling voor onze na-corona tijd. We hebben geleerd dat we digitaal ook…


0 Comments9 Minutes

Massaproductie in de IT

Ontzettend veel – vaak kleine of versnipperde – services die dagelijks miljoenen malen worden geleverd aan consument, bedrijfsleven en overheid. Grote mondiale datafabrieken die…


0 Comments8 Minutes

Data, de nieuwe gouden standaard?

In de hele wereld gaat het niet goed. Door de geldcreatie worden scheve handelsbalansen en overheidstekorten niet meer gecorrigeerd. Zowel private als publieke schulden zijn…


0 Comments11 Minutes

Datamanagement: goedkoop is duurkoop

Onze overheid is operationeel niet datacentrisch ingericht. Natuurlijk hebben we enkele goed ingerichte basisregisters waar we de relatief statische data over onze burgers,…


0 Comments10 Minutes

Smart grids voor water

Smartgrid control voor water is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling komt. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor de hele wereld. Een letterlijk…


0 Comments9 Minutes

Toegankelijkheid van informatie

Data wordt steeds belangrijker als grondstof voor informatieprocessen en -ketens. Wij als Fortierra komen dat dagelijks tegen. Wat is de kwaliteit en actualiteit van de grondstof…


0 Comments10 Minutes

Data-lokalisatie

In het ‘Contract for the Web’ staat een oproep aan de vrije wereld alles te doen deze openheid in stand te houden op basis van drie principes. Iedereen heeft toegang tot het…


0 Comments8 Minutes

‘Gewaardeerde’ data op de balans

Gekwalificeerde vertrekdata hoort bij hoogwaardige ketens en processen. Pas dan krijg je gegarandeerde kwalitatieve informatieproducten. Voeg daarbij de additionele domeinkennis…


0 Comments9 Minutes