De reis van web 2.0 naar web 3.0

De reis van web 2.0 naar web 3.0

Het internet is in volle ontwikkeling. Het oude statische net – dat we later web 1.0 noemden – is de afgelopen 20 jaar een dynamisch, wereldomvattend netwerk geworden. Van eerst tienduizenden gebruikers die statische pagina’s vulden vanuit bestandssystemen op lokale servers, naar miljarden gebruikers die op dynamische wijze web applicaties gebruiken van centrale aanbieders. Begin deze eeuw begon de ontwikkeling van web 2.0. Mede op basis van nieuwe webbrowsers die gebruikers in staat stelden gratis informatie te zoeken, te sorteren, collectief op te halen en te classificeren. Hierdoor werd participatie van deelnemers mogelijk op sociale media inclusief het ontstaan van virtuele gemeenschappen. Door eigen API’s te ontwikkelen konden verschillende software toepassingen via internet verbonden worden.

Dotcom economie

Web 2.0 zoals we dat nu kennen, was de basis voor de ontwikkeling van de zogenaamde dot.com economie. Omdat web 2.0 applicaties prima direct met eindgebruikers kunnen communiceren, werd zaken doen op basis van die applicaties c.q. webwinkels mogelijk. Iedereen weet wat voor vlucht het huidige internet de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt en hoe belangrijk web 2.0 is voor onze huidige economie en maatschappij. De laatste tellingen geven aan dat er nu 5 miljard internetgebruikers zijn, ongeveer 60% van de wereldpopulatie. En met een jaarlijkse groei van 4% krijgen per dag 27.000 mensen voor de eerste keer internettoegang tot de 1,8 miljard actieve websites die er zijn. 

De economische groei van web 2.0 was enorm. De laatste 5 jaar groeide de internet economie met 22% per jaar terwijl de ‘gewone’ economie gemiddeld groeicijfers van 2 tot 3 % kende. Wereldwijd bedraagt op de internet gebaseerde economie $ 11,5 biljoen en vormt ruim 15% van de totale GDP. Dat deel van de economie wordt dus volledig digitaal uitgevoerd en groeit nog steeds twee en een half keer sneller dan de gemiddelde economie. Het aandeel van Big Tech bedrijven in deze digitale economie was in 2021 in de US 9,3 % van het GDP en vormde ongeveer 60% van het geheel. Een teken dat deze digitale economie vooralsnog een redelijk monopolistisch karakter heeft.  

Web 3.0

Het nieuwe gebruik van het internet – ook wel web 3.0 genoemd – verwijst naar de evolutie van de gebruikersinteractie, waardoor het web steeds meer in een actieve database verandert. Na de snelle ontwikkelingen aan de front-end met nieuwe gebruikerservaringen en mobiel gebruik, wordt nu de back-end van het internet belangrijker. De weergave is niet meer voor elke gebruiker gelijk, maar kan per gebruiker worden aangepast en kan andere data laten zien. We spreken bij web 3.0 over het semantische web, waar informatie en persoonlijke betekenis van informatie steeds belangrijker wordt. Veel meer inzicht dan de oorspronkelijke zoekmachine van Google, die het begin van web 2.0 inluidde, ooit kon bijdragen. 

Het semantische web gaat over het vermogen om de betekenis van woorden te begrijpen, in plaats van slechts trefwoorden of getallen. Dit betekent de behoefte aan kunstmatige intelligentie om snelle taalverwerking mogelijk te maken en daardoor snellere, maar vooral relevantere resultaten te kunnen leveren. Daarnaast een groeiende ondersteuning met 3D graphics. Driedimensionale ontwerpen en toepassingen in websites en services. Museumgidsen, computerspellen, e-commerce en geospatiale contexten om een 3D virtuele wereld te bouwen en in te verblijven. Door semantische metadata te verbinden evolueert de gebruikerservaring naar nieuwe mogelijkheden om met elkaar te communiceren en informatie uit te wisselen. Web 3.0 is een wezenlijke paradigma verandering van web 2.0. Net zoals web 2.0 dat was ten opzichte van het statische web 1.0.    

Ubiquity

Het Engelse woord Ubiquity geeft de essentie van web 3.0 mooi aan. De Nederlandse vertaling is ‘alomtegenwoordigheid’ dat zo veel betekent dat data overal en op ieder moment verzonden en ontvangen kan worden. Het is een begrip dat in filosofie en godsdiensten wordt gebruikt om de (goddelijke) eigenschap te duiden dat iets overal tegelijk aanwezig is. En toegang heeft en geeft tot alle data en informatie die in het universum te vinden is. Daarom wordt het begrip Metaverse vaak gekoppeld met ubiquity: alomvattende digitale werelden die losjes met elkaar gekoppeld zijn en waar we in digitale vorm kunnen reizen en verblijven. Een digitale tweeling van onszelf die deels in de gewone wereld en deels in verschillende virtuele werelden verblijft.

De combinatie van zowel genoemde semantische toepassingen en de alom-aanwezigheid van deze nieuwe virtuele wereld betekent ook nieuwe economische mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden om als burger, klant, bedrijf of overheid met elkaar te communiceren en samen te werken. Begrijpender, ingrijpender, alomvattender. Een wereld die we in de gaming en crypto wereld al zien ontstaan. Nieuwe mogelijkheden voor interactie, betalen, bezit vastleggen en samenwerken. Gebaseerd op de mogelijkheid om ook in die virtuele wereld een eigen, beschermde, bewezen en geaccepteerde identiteit te hebben, vergelijkbaar met de bekende normale wereld. Je kunt in de metaverse zelfs eigenaar van bits worden, zie de blog: Bits, de atomen van de metaverse.  

How to start the journey?

Het is duidelijk dat onze web 2.0 economie nog steeds sneller groeit dan de fysieke economie. Dat betekent ook, dat web 2.0 nog vele decennia alom aanwezig zal zijn. En alle techniek, platformen en gereedschappen in die dotcom-economie zullen onveranderd belangrijk blijven. Echter, we zien dat vele bedrijven, naast de gaming, crypto en entertainment industrie, deze ontwikkeling ook met interesse volgen. De enorme potentie begrijpen om in die nieuwe economie aanwezig te kunnen zijn. Daarom is een 100% sprong naar de Metaverse niet mogelijk, het zal in kleine stapjes moeten gebeuren. Experimenteren, kleine toepassingen, nieuwe klant- en participatiemogelijkheden uitproberen. Met een gegarandeerde back-up en achtervang naar het vertrouwde web 2.0.  

Daarom moeten nieuwe gereedschappen en oplossingen voor de Metaverse ook hun link houden met de ‘normale’ web 2.0 omgeving. Immers, komende jaren zullen het geleidelijke, langzame stappen naar die nieuwe virtuele economie zijn. Hoe mooi zou het zijn als die nieuwe mogelijkheden zoals zelf soevereine identiteiten, crypto valuta, wallets, tokens en passwordloos inloggen zowel web 2.0 als web 3.0 enabled zijn. Digicorp Labs is opgericht om de gereedschappen en oplossingen te ontwikkelen om die reis naar web 3.0 en de Metaverse mogelijk te maken. Met platformen die naast centraal ook (weer) decentraal kunnen worden ingericht. Met data die alom-aanwezig veilig in grids kan worden opgeslagen, in plaats van de huidige hackersgevoelige centrale opslag. Met digitale zelf-soevereine identiteiten die legaal, geverifieerd en op basis van rechtmatige credentials zijn verkregen. Kortom een veilige, betrouwbare virtuele economie, niet anders dan onze bekende fysieke, alleen met alle virtuele mogelijkheden en het vertrouwen dat als het even niet lukt, de oude oplossingen blijven werken.   

Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash