Routekaart naar data-denken

Data is de kritische succesfactor voor succesvolle digitale…


De drukpers en onze informatiemaatschappij

De drukpers was een revolutie die de industrialisatie van…


Worstelen met digitalisering II

We zien de contouren van die nieuwe virtuele en digitale…


Toezicht en de IT-organisatie

Bij het woord IT-auditor denken we aan een mens. Een…


Een digitale mindset ontwikkelen

Een digitale mindset zou je kunnen uitleggen als ‘de kunst…


Aquarium of vissoep?

Datacentrisch denken in kwalitatief goede data is de meest…


Software BoM

In de wereld van applicaties werd nooit over een lijst met…


Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…


De digitale euro

Geld is de basis voor een samenleving om sociale interactie…


Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid…