Een digitale mindset ontwikkelen

Een digitale mindset zou je kunnen uitleggen als ‘de kunst…


Aquarium of vissoep?

Datacentrisch denken in kwalitatief goede data is de meest…


Software BoM

In de wereld van applicaties werd nooit over een lijst met…


Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…


De digitale euro

Geld is de basis voor een samenleving om sociale interactie…


Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid…


Data Intelligence

Bijna alle organisaties zitten op vele silo’s historische…


Digitale oorlog of vrede?

De Amerikaanse econoom Galbraith wees op het verband tussen…


Zero trust

Informatieplatformen verbinden gebruikers met relevante…


De ontsnappingssnelheid van data

Bij onze reis naar al die virtuele werelden - ook wel de…