Live . . . !

November 2020 viel definitief het kwartje dat we als…


Software BoM

In de wereld van applicaties werd nooit over een lijst met…


Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…


De digitale euro

Geld is de basis voor een samenleving om sociale interactie…


Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid…


Data Intelligence

Bijna alle organisaties zitten op vele silo’s historische…


Zo simpel mogelijk  . . . 

De kunst van versimpeling had Einstein al door. Zijn…


No code applicaties ontwikkelen

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zal het nooit óf óf…


Digitale oorlog of vrede?

De Amerikaanse econoom Galbraith wees op het verband tussen…


Afscheid en een onbestemd begin

Dit jaar heeft ons met één klap op de feiten gedrukt: de…