Secure meets: in alle privacy communiceren

De blogThe Web3 journey started . . .’ beschreef de paradigma verschuiving die Web3 voor ons internet betekent. De slinger beweegt al enige tijd terug van centrale clouds naar decentrale oplossingen. Niet alles meer in of via de cloud, hoe handig dat centrale verbindingspunt ook is. Centralisatie was vooral vanuit efficiency handig, maar de ‘ouderwetse’ punt naar punt oplossingen hadden ook hun voordelen. Zeker daar waar het veiligheid en privacy betreft. Nieuwe techniek in de Web3 wereld zoals blockchain, tokens, passwordloze authenticatie, slimme contracten, node-gebaseerde grids en intelligente eindpunten maken het intussen mogelijk minstens zo efficiënt om decentrale architecturen en infrastructuren te ontwikkelen en toe te passen. Maar dan zonder de nadelen die centralisatie heeft wat betreft veiligheid, cyber security, ongewenst meelezen, meekijken en controle en last-but-not-least, te veel centraal verzamelde en daardoor kwetsbare informatie. 

Gegarandeerde privacy

Een centraal systeem kan nooit volledige privacy garanderen, hoe mooi, slim, intelligent en strikt die omgeving ook is gebouwd en wordt aangeboden. Daarnaast blijft de wet van Murphy altijd geldig, ook bij clouds. Als het een keer mis kán gaan, gaat het ook een keer mis. Hoe groter het systeem, hoe groter de ramp. Denk aan de luchtvaart, die mede door strikt overheidstoezicht één van de veiligste manieren werd om te reizen. Maar gaat het die enkele keer toch mis, gaat het ook flink mis. Dat zien we ook met de vele crypto-ongelukken waar we bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. Uiterst veilig ingerichte clouds worden uiteindelijk door een slimme aanval en/of een domme menselijke of technische fout overvallen, gehacked of gegijzeld. 

Als je de ‘pech’ hebt dat jouw data juist daar werd gebruikt of opgeslagen, ben je als net de passagier die in het verkeerde vliegtuig zat. Daarnaast is privacy in grote semi-publieke vervoersmiddelen beperkt en moet je – als je die privacy wilt – kiezen voor kleiner punt naar punt transport. Dat geldt ook voor digitale communicatie en datavervoer. De kans dat jouw privacy in een klein vervoermiddel wordt geschonden, is vele malen minder dan dat dat tijdens massavervoer gebeurt. Risico nul in onmogelijk, maar in de afweging efficiency versus privacy is risico-minimalisatie zeker een waardevolle afweging. Daarom zien we zelfs Apple vertrouwelijke persoonlijke data niet meer in iCloud opslaan maar weer op de mobiele devices zelf.

Direct versus een centraal platform

Web3 maakt op termijn directe communicatie mogelijk door via node-to-node verbindingen vertrouwelijke informatie te delen. Videovergadering in absolute privacy vanuit een eigen server die ook nog binnen de juridische soevereiniteit van eigen woning, gebouw of kantoor staat. Waarbij je als eigenaar van die server ook de eigenaar bent en blijft van de communicatie die plaatsvindt. En, last but not least, minimale kans dan je communicatie in verkeerde handen komt, omdat het niet via een centrale provider wordt georganiseerd, gedistribueerd en geleverd. 

Dat is een oplossing voor veilig vergaderen die Digicorp Labs op het oog had en afgelopen jaar heeft ontwikkeld: Secure Meets. Voorbereid om in een Web3 netwerken volledig peer-to-peer te kunnen functioneren, nu alleen mogelijk als met een bootstick je je laptop opstart. En via Microsoft identity provider of OKTA weet uw mobiele device de route om naar de gewenste servers of lokale clouds te komen waarmee men persoonlijk wil communiceren. 

Secure meets

Deze gecodeerde, directe, peer-to-peer-gesprekstechniek met ingebouwde privacy maakt het mogelijk schaalbare, 100% private video communicatiediensten te leveren. Onafhankelijk van bestaande gecentraliseerde oplossingen. Gehost op een eigen server blijft een persoon of bedrijf eigenaar van gesprekken, opnames en transcripties, hetgeen betekent dat alle gegevens onder eigen controle en beheer blijven. De oplossing werkt samen met DGMV-ID, Digicorp’s mobiele, passwordloze authenticatie oplossing die afgelopen jaren is ontwikkeld en gebruik maakt van tokens voor micro-payment en blockchain om transacties onveranderlijk vast te leggen. 

Met een onafhankelijk Edge-box die als zelfstandig hardware eindpunt functioneert en op Web3 wijze kan worden gekoppeld in decentrale netwerken. Zowel werkend op aanwezige netvoorzieningen voor energie en communicatie, maar ook via batterij en zonnepaneel en draadloos via Starlink met elke plaats ter wereld kan worden verbonden. Werkelijk wereldwijd privé-verbindingen opbouwen, ook in gebieden waar geen infrastructuur is of waar deze niet te vertrouwen is. Onze blockchain gebaseerde smart-layer is daarbij het Web3 PaaS platform waar slimme contracten de communicatie-opbouw als vaste en onveranderlijke algoritmes vastleggen. En niet te beïnvloeden en dus te hacken zijn.

Baas over eigen authenticatie, data en communicatie

De Enterprise oplossingen die zijn ontwikkeld, zijn en komen ook voor de particuliere markt beschikbaar, waar deze particulieren ook kunnen ‘betalen’ met de DGMV-token die in 2022 via de cryptobeurs LCX in Liechtenstein werd gelanceerd. Deze ‘nuts-token’ is het ‘gas’ dat kan worden gebruikt voor alle decentrale Web3 diensten die met micro-betalingen in de peer-to-peer keten moet worden afgerekend en waarvan de transacties in een blockchain (kunnen) worden vastgelegd. De authenticatie app DGMV-ID is al leverbaar via Apple en Google store. 

Op deze wijze heeft Digicorp Labs in 2024 een volledig Web3 enabled eco-systeem beschikbaar, voorbereid om op zowel moderne decentrale Web3 wijze als huidige netwerken Enterprise architecturen en infrastructuren op te bouwen, voor en naar welke plaats ook ter wereld. We zijn betrokken in local-to-local initiatieven waar vooral in Azië grote behoefte is om infrastructuur-arme gebieden te ontsluiten. Ook in Afrika zien we belangstelling om op deze wijze gebieden te ontsluiten of Enterprise activiteiten en communicatie in eigen beheer en op veilige wijze mogelijk te maken. 

Paradigma verandering 

Veel gebieden in de wereld hebben niet de (remmende) voorsprong van onze huidige centrale cloud infrastructuren en kiezen direct voor nieuwe veilige Web3 oplossingen. In onze Westerse wereld zien we dat momenteel naar hybride oplossingen wordt gekeken: de cloud waar het uit efficiency overwegingen kan maar directe peer-to-peer communicatie waar het vanuit zowel veiligheid of niet aanwezige of betrouwbare infrastructuur, moet. 

Zoals in mijn vorige blog al gezegd, is de Web3 journey inmiddels gestart en in 2024 zien we de eerste serieuze Enterprise-grade oplossingen op de markt komen. We voerden als Digicorp Labs met enkele grote Global bedrijven al (proef-) projecten uit waarbij zij hun eigen ‘touch and feel’ van deze nieuwe technologie ontwikkelden om te begrijpen hoe en op welke wijze Web3 voor hen meerwaarde geeft. 

Channel partners gezocht

2024 had voor ons niet beter kunnen beginnen dan met de constatering dat in december 2023 al onze oplossingen – DGMV-ID, DGMV-Secure Meets, DGMV-Edge Box en DGMV-SmartLayer POC – daadwerkelijk leverbaar en toepasbaar werden. Met eerste implementaties in het eerste kwartaal 2024 gepland voor belangrijke interessegebieden in de VS en Azië. Via DigiThree Labs leveren we deze oplossingen nu aan de markt en zoeken zeker nog ‘channel partners’ die onze producten (wereldwijd) willen gaan voeren en gebruiken. We voeren al enkele gesprekken maar geïnteresseerden kunnen zich nog zeker aanmelden. 

Foto: Digicorp Labs