Aquarium of vissoep?

Datacentrisch denken in kwalitatief goede data is de meest…


Software BoM

In de wereld van applicaties werd nooit over een lijst met…


Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…


Data Intelligence

Bijna alle organisaties zitten op vele silo’s historische…


AI heeft geen stekker meer

De conclusie van de studie stelt dat AI verder gaat dan…


De digitale florijn

Wellicht is het een onderzoek waard om te zien of een eigen…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar…


Ruim je data toch eens op!

De data-historie van de business is vaak niet meer dan…


Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…