Wonen in een ziekenhuis

De digitale cloud platformen om thuis-, zorg- en ziekenhuisomgevingen integraal te ondersteunen zijn technisch mogelijk. Steeds meer medische apparatuur kan in geïntegreerde…


0 Comments9 Minutes

Wonen in een hotel

Wonen-als-een-service is een combinatie van fysieke en digitale producten. Je moet - net zoals bij de cloud – digitale platformen hebben waarop je die dienst realiseert. Elektra,…


0 Comments9 Minutes

Everything as a Service


0 Comments9 Minutes

Kwaliteitsborging en digitalisering in de bouw

Op 19 mei 2019 nam de Eerste kamer de wet Kwaliteitsborging voor de bouw aan die in 2021 ingaat. Gericht op minder bouwfouten, niet alleen tijdens de bouw maar ook daarna.…


0 Comments9 Minutes

De toekomst is open source

Het is dus tijd die data eens open te stellen en beschikbaar te maken voor alle gebruikers die daar recht op hebben. Denken vanuit specifieke eindgebruikers en die toegang geven…


0 Comments7 Minutes

De robotopzichter

Wie weet hebben we over twintig jaar wel allemaal een persoonlijke robot-assistent. Een assistent die ons helpt in de huishouding, met onze persoonlijke verzorging, om spelletjes…


0 Comments9 Minutes

Deglobalisatie 2.0

Globalisering is het proces van groeiende interactie en integratie tussen mensen, bedrijven en overheden wereldwijd. Het is economische expansie in een globale ongereguleerde…


0 Comments9 Minutes