Slechts tien jaar . . .


0 Comments9 Minutes

Roaring twenties

Ik wens al mijn bloglezers een gezond en voorspoedig 2020. Blijf nieuwsgierig, stel vragen en zoek antwoorden. Want dan herken je eerder wat er om je heen gebeurt en begrijp je…


0 Comments10 Minutes

Post mortem

Men moet in deze digitale eeuw rekening houden met wat er met uw accounts moet gebeuren na uw dood. Weet iemand al uw accounts? En zo ja, heeft deze ook toegang om te op te…


0 Comments9 Minutes

De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de energietransitie, zouden we wel eens veel sneller en veel goedkoper kunnen gaan, dan alles alleen maar grootschalig te willen oplossen.…


0 Comments9 Minutes

Over SBR, wonen, open data en hacketons

De Algemene rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data om te bevorderen dat de overheid zuinig,…


1 Comment8 Minutes

Deglobalisatie, ook voor het internet?

Tim Berners-Lee probeert met zijn nieuwe ‘Contract for the web’ te voorkomen dat het internet in stukken valt. Maar gezien de protectionistische activiteiten in zowel China als…


0 Comments9 Minutes

Kwaliteit van onze stroom

Elektriciteit zal steeds belangrijker worden in onze energievoorziening. Terwijl ons netwerk daar niet klaar voor is. FD haalt een onderzoek aan uit 2007 waar de jaarlijkse schade…


0 Comments9 Minutes

De digitale bouw

Hoog tijd dat de bouw digitaliseert in zijn ontwerpprocessen. En integrale woonproducten gaat ontwerpen en opleveren. Niet alleen op basis van BIM en een digitale twin, maar ook…


0 Comments9 Minutes

De digitale toezichthouder


0 Comments8 Minutes

Multicloud is industrialisatie

De industrialisatie van de multicloud wereld laat zien dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid meer en meer moet nemen. We weten dat zonder strikte standaarden en serieuze…


0 Comments9 Minutes