Comptabele data

Daarom richt ons bedrijf Fortierra zich steeds meer op het creëren en alloceren van comptabele data uit open databronnen. Data die open en toegankelijk is. Data waar je op kunt…


0 Comments9 Minutes

Zonder bodem geen pizza . . .

Net zoals grondstoffen, is kwaliteit en juiste samenstelling van data cruciaal voor een informatieproces en het daaruit voortkomende eindproduct. Goed gemanagede…


0 Comments9 Minutes

Datageletterdheid (data literacy)

Omgaan met data vraagt datageletterdheid. Begrijpen en inzien wat waarde van data is. Dat vraagt inzicht in, gevoel over en kennis van die data. Zonder datageletterdheid ontstaat…


0 Comments9 Minutes

Transformatie tegen wil en dank

Wellicht minder centraal en meer lokaal. Minder UN en meer decentraal. Minder Europa maar meer de oude natiestaat. Mogelijk meer de wijk of je buurt dan de afstandelijke gemeente…


1 Comment9 Minutes

De digitale florijn

Wellicht is het een onderzoek waard om te zien of een eigen ‘Digitale Florijn’ (DFL), samen met al onze Europese broeders en zusters, de tussenoplossing kan zijn voor het Europese…


0 Comments9 Minutes

Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar worden in ons denken over de toekomst. Een jaar van bezinning over de maakbaarheid ervan, maar zeker ook over onze altijd…


0 Comments10 Minutes

De kunst van datamijnen

Datamijnen is een kunst en een vaardigheid. In opengestelde en publieke omgevingen is dat toegestaan en wordt dat zelfs aangemoedigd. Maar datamining achter de voordeur, in privé…


0 Comments9 Minutes

‘A man’s phone is his castle.’

De ideeën over de nieuwe digitale privacy wetgeving samen met de komst van enerzijds gedistribueerde clouds en daarnaast op blockchain-techniek versleutelde data zullen ons de…


0 Comments8 Minutes

De immateriële waarde van data

Een goede dataclassificatie is een no-brainer voor geslaagde digitale transformaties. Wat is mijn data, waar staat het, van wie is het en vooral wat kan ik er in de toekomst mee…


0 Comments9 Minutes

Data zonder betekenis is waardeloos.

Business DataLakes: dynamische dataverzamelingen, speciaal ge-engineerd voor de wereld van Big Data en predictive modeling. Daardoor zijn ze geschikt om data te verzamelen, op te…


0 Comments8 Minutes