Web3: ‘Het internet van waarde’

Na ‘the read-only internet’ (web1) en ‘the participative internet’ (web2 ) zien we steeds beter de innovatie die opvolger ‘the internet of value’ (web3) te bieden heeft. Voor het eerst kunnen we nu 100% digitaal, elke uitgifte, elk eigenaarschap en elke overdracht van bezit, eenduidig, open en onveranderlijk vastleggen. Op basis van een digitaal bewijs – een cryptografisch token – dat het recht van dat eigenaarschap in een decentrale blockchain boekhouding vastlegt. Hierdoor wordt het mogelijk een écht digitale, uniforme standaard te creëren voor bezit, dat eenduidig wereldwijd kan worden gebruikt. Web3 opent de weg naar ‘hyper-tokenization’: uniforme digitale certificaten of aandelen van welk bezit ook, instantaan en onveranderlijk koppelen aan een digitale identiteit en een digitale inkomsten- en/of een geldstroom. 

Tokenization

Het innovatieve van web3 is, dat we met digitaal vastgelegde waarden een digitale economie kunnen inrichten die tot op heden onmogelijk was. Met totaal nieuwe mogelijkheden om waarde en bezit digitaal vast te leggen, te bewaren, te delen en te distribueren. We kunnen alle digitale activiteiten opeens waarde geven. Als we gericht iets hebben opgezocht op het internet, kan die zoek-geschiedenis waarde voor derden hebben waaruit inkomsten kunnen worden gegenereerd. Nu doet Google dat met onze inspanningen, maar hoe mooi zou het zijn jouw zoekresultaten als ‘digital asset’ beschikbaar te hebben en te kunnen verhandelen. 

Brave is een browser die bovenstaande al mogelijk maakt. Een op privacy gerichte, open source webbrowser die al in zijn standaard-instellingen automatisch advertenties en websitetrackers blokkeert. En de keuze biedt om optionele zelf advertenties in te schakelen die gebruikers betalen voor hun aandacht in de vorm van tokens. Deze cryptografische tokens kunnen vervolgens weer gebruikt worden op andere websites waardoor je als gebruiker deelnemer wordt van je eigen zoek- en webgeschiedenis. Brave heeft al meer dan 60 miljoen gebruikers en een netwerk van 1,4 miljoen deelnemers die actief inhoud maken. Dit zijn mooie eerste voorbeelden wat web 3 ons te bieden heeft. 

Community based

Ons Web 2 is groot geworden door de kracht van centralisatie, waardoor wereldwijde dominante tech bedrijven konden ontstaan, die heel wijs in het midden van al die datastromen gingen zitten. Web 3 is gericht op peer-to-peer communicatie en heeft geen plaats (meer) voor centrale concentraties van macht. Spotify is groot geworden door muziek te gaan streamen en daarmee in het midden de macht over zowel luisteraars als muzikanten te krijgen. Een dienst als Audius is een door de gemeenschap en de artiesten beheerd platform voor muziek-streaming die draait op de Ethereum- en Solana-blockchains. Zonder centrale entiteit.

Een plek waar muziekartiesten hun werk vrijelijk kunnen verspreiden, streamen en er geld mee kunnen verdienen. Dit gedecentraliseerde, open-source framework kan het nieuwe Spotify worden, gebaseerd op een gedemocratiseerd muziek-verspreidingsmodel. Artiesten kiezen hoe hun content op het Audius-platform te gelde wordt gemaakt en behouden hun eigendom door tijdstempels van de inhoud te genereren. Met opties die variëren van het gratis aanbieden, eenmalige betaling of hun werk aanbieden als NFT’s. Elke artiest kan zijn eigen muziek uploaden zonder aangemeld te zijn bij een muzieklabel. Tenslotte worden alle gebruikers beloond met $AUDIO-tokens voor het behalen van mijlpalen zoals in de top 5 komen of op trending playlists staan, waardoor fan-engagement wordt aangemoedigd.

Token economie

Omdat waarde nu automatisch digitaal kan worden gewaardeerd, maakt Web3 het mogelijk om ‘instantaan transacties uit te voeren én af te handelen’. Hierdoor wordt de productiviteit van geld vergroot. In plaats van minuten, uren of zelfs dagen te moeten wachten tot een transactie formeel is afgehandeld, gebeurt dat op het moment van de ‘digital handshake’. Dit zal de verspreiding van tokens de komende jaren enorm versnellen. Was web1 passief en alleen ‘read’, werd web2 beperkt intermediair als ‘read/write’, nu wordt in web3 waarde digitaal toegekend via een instantane ‘read/write/execute’ actie. De cryptografische tokens vertegenwoordigen programmeerbare activa of toegangsrechten, beheerd door een actief ‘slim contract’ en een onderliggend gedistribueerd grootboek zoals een blockchain netwerk. 

Tokens worden vaak uitgegeven met slechts een paar regels code en een eenvoudig slim contract. In tegenstelling tot wat de metafoor doet vermoeden, bezit een token helemaal geen digitaal bestand dat van het ene apparaat naar het andere wordt gezonden. De code in de token verwijst naar bovengenoemde activa en/of toegangsrechten die worden beheerd door een netwerk van computers, blockchain-netwerk of ander gedistribueerd grootboek. Het gedistribueerde grootboek biedt mede een openbare infrastructuur met een gedistribueerd overzicht van transacties, dat bijhoudt welk portemonnee-adres de eigenaar is van welk token en op verschillende computers in het netwerk is opgeslagen.

Van monarchie naar democratie

De overgang van web2 naar web3 is vergelijkbaar met de overgang van een monarchie naar een democratie. Van gesloten, pyramide gebaseerde gezagsstructuren naar open en platte ecosystemen. Van gesloten statische ketens van contracten gebaseerd op beloning in geld naar open verzamelingen van slimme contracten waar de beloning gebaseerd is op tokens. Waar de deelnemers niet in gesloten, verticaal georganiseerde organisaties zijn ondergebracht maar vrijwillig deelnemen in open gedistribueerde autonome organisaties (DAO’s). En door het gebruik van cryptografie de privacy van de gebruiker kunnen garanderen, die daardoor een zelf soevereine identiteit (SSI) kan realiseren. De basis van web3 is ‘privacy by design’ waarbij data door de eigenaar zelf wordt beheerd met één apparaat, meestal de mobiele telefoon.  

Cryptografische tokens zijn toegankelijk via speciale ‘wallet-software’ die communiceert met de blockchain en ook de publiek-private sleutel beheert die gekoppeld is met het blockchain adres. Alleen de persoon die de privé-sleutel van dat adres heeft, heeft toegang tot de respectievelijke tokens. Net zoals je thuis op de voordeur een unieke sleutel beheerd, waarachter fysiek jouw privacy beschermd is. Maar nu in een digitale, virtuele wereld op basis van decentrale identificatie en het gebruik van een ‘seed-phrase’ als je eigen digitale DNA.   Asymmetrische cryptografie is de basis voor dit sleutelbeheer en is integraal onderdeel van de tokenbeveiliging.

Ongekende innovatie

Web3 zet de deur open voor een ongekende innovatie, die digitaal eindelijk ‘read’ (web1), ‘read/write’ (web2) samenvoegt tot ‘read/write/execute’ (web3). Een nieuwe toekomst voor democratisering van ons internet op een manier die eerder nooit mogelijk bleek. Kunnen we nu eindelijk het internet repareren, zoals Andrew Keen jaren geleden in zijn boek ‘How to fix the future’ al schreef met de conclusie toen: ‘the internet is broken’. 

Wat nu rest zijn de gereedschappen (dApps) ontwikkelen, nodig om als gebruiker je privacy, je data en je assets op deze decentrale wijze te kunnen beheren. Het ‘internet van waarde’ waar je je zonder password, veilig kunt authenticeren en kunt inloggen op basis van je beschermde soevereine identiteit, zonder al je gegevens en privacy te hoeven af te staan. En op die manier ook veilig het avontuur in de metaverse kunnen starten. Kijk eens op www.digicorplabs.com hoe we deze nieuwe gereedschappen ontwikkelen en als handy tools voor web3 gebruik beschikbaar maken. Het nieuwe, veilige internet is dichterbij dan velen denken . . .  

Photo by Shubham Dhage on Unsplash