Live . . . !

Trouwe lezers van mij weten dat ik na mijn pensionering bij DellEMC in het bedrijf van Fred Baptist ben gestapt. Fred heeft Fortierra rond 2010 opgericht omdat hij zag dat woning-bezitters steeds meer zélf de regie zouden willen en kunnen nemen in hun woning- en woondata. Het toen komende bouwbesluit 2012 zou de woonconsument beter beschermen en hun belangen beter behartigen. Hierbij zou een digitaal consumentendossier goed passen en zo is het idee van de Vastgoedpas van Fortierra geboren. 

Een prijs

Om dit idee te verwezenlijken, kwam Fortierra in contact met Jan Baan van Vanenburg Software. Hij zag potentie en samen met Fortierra werd de gewenste functionaliteit in java geprogrammeerd en uitgeprobeerd. Er ontstond een werkende web-applicatie en ze schreven zich in voor een ‘cloud-wedstrijd’. Ik was toen bestuurslid van Eurocloud, een Europees initiatief om een Europese visie en aanpak voor de nieuwe cloud-ontwikkeling op te zetten. Eén van de ideeën om de cloud te promoten was het houden van cloud competities en het beschikbaar stellen van ‘cloud awards’. 

In 2014 organiseerden we deze cloud competitie bij IBM en er hadden zich vele bedrijven opgegeven voor de verschillende prijzen die te vergeven waren. Als jurylid namens het bestuur van Eurocloud was ik onder de indruk van de inzending van de Vanenburg-Fortierra oplossing en mede met mijn stem werd Fortierra één van de winnaars. In deze oude video is die prijsuitreiking nog te zien waarbij Vanenburg-Fortierra de prijs voor het beste cloud product ontving. Een historisch moment want dat was het moment dat ik Fred Baptist voor het eerst ontmoette . . .  

Meedoen

Vele jaren later ontmoette ik Fortierra, en dus Fred Baptist weer. Vanenburg software had zijn marktfocus verlegd en het ontwikkelde informatieproduct de Vastgoedpas wilde men niet verder ontwikkelen en ondersteunen. Dus zocht Fortierra een andere partner en vanaf dat moment raakte ik weer met Fred in gesprek en hielp hem met zijn zoektocht naar een nieuwe partij. Toch duurde het nog twee jaar voordat het erop leek dat we een succesvolle opvolger van Vanenburg software hadden gevonden. Intussen was mijn pensioenleeftijd genaderd en keek ik om mij heen wat ik verder nog in de nadagen van mijn carrière zou willen doen. Langzaam groeide het idee om Fortierra te ondersteunen in zijn verdere avontuur. 

We maakten afspraken over de nieuwe richting van het bedrijf, het afscheid van het verleden en de uitdaging de Vastgoedpas te upgraden. Midden 2020 werd ik mede-directeur en bestuurder en we gingen samen – midden in de corona crisis – enthousiast aan de gang. De crisis hielp niet mee om afspraken te maken met potentiële gebruikers en afnemers. Verschillende partnerschappen werden geprobeerd maar uiteindelijk ontstond het besef dat we het best ons product opnieuw konden ontwikkelen. Maar nu op een modern cloudplatform. 

Netwerken

Toeval bestaat niet. Toen ik pensioneerde, stapte mijn DellEMC collega Just Bouhuijs als nieuwe VP sales over naar WEM, een jong Nederlands bedrijf dat een nieuw nocode PaaS platform had ontwikkeld. Ik kwam een paar keer bij WEM langs en zowel Just als ik hadden al het idee dat Fortierra en WEM wellicht samen mooie dingen zouden kunnen doen. Ironisch genoeg kwam ik in diezelfde periode ook langs bij een jonge Dell Partner Infinity IT, een modern cloudplatform dat Jordan Peters samen met Wilbert Kandt was gestart. Ook hier was het idee aanwezig dat Fortierra en Infinity IT ‘iets’ voor elkaar zouden kunnen betekenen. Intussen was de oude java-applicatie veilig bij een andere Dell partner Unified geland. Oud Eurocloud collega Arjan van Dijk was daar directeur en zo konden we voorlopig onze bestaande klanten van de Vastgoedpas blijven ondersteunen. 

We keken naar re-engineering van de oude software, die deels in India was geprogrammeerd. Kijken of we zelf versie 2.0 zouden kunnen ontwikkelen. We ontdekten dat de nocode technieken van WEM onze eigen data-analist in staat stelde zelfstandig functionaliteiten te bouwen. Een serieuze ‘eye-opener’: zonder externe programmeurs konden we bestaande functionaliteit nabouwen, kwaliteitsschema’s beheren en operationeel maken. Ook had ik (weer) contact gekregen met Tom Sondermeijer, een oud Capgemini collega en Enterprise architect die zelfstandig was geworden. Hij kende Fortierra en stapte aan boord om ons te helpen bij deze re-engineering en herbouw. Een groep oude bekenden weer bij elkaar. 

Nationale Vastgoedpas

Intussen werd WEM met Infinity IT succesvol gekozen door de Rijksoverheid voor de bouw van een innovatiebox: een platform als een service, opdat de overheid zelf eigen functionaliteit kan ontwikkelen. November 2020 viel definitief het kwartje dat we als Fortierra – in samenwerking met WEM en Infinity IT – zelf een nieuwe vastgoedpas konden bouwen. Afgelopen maanden hebben we de pas operationeel gemaakt en zijn op 11 mei 2021 formeel live gegaan! U kunt hem dus via de website bestellen . . . 

Een specifieke versie voor bewoners van eigen woningen. Een consumentendossier aangevuld met de automatische beschikbaarheid van alle open data van de leefomgeving en de woning die ook actueel energieverbruik en -productie zichtbaar kan maken als er een slimme meter is. 

We brengen deze versie uit onder het label ‘De Nationale Vastgoedpas’ en is via ons portaal te bestellen en te betalen. Ook een leuke uitdaging om de Mollie functionaliteit voor online betalingen te integreren met ons WEM-ontwerp, inclusief factuurgeneratie. Dan nog alle gebruiksvoorwaarden, privacy-statements, ketenpartners, gedragscodes, persberichten en productvastleggingen regelen. Als ‘nieuwe’ zelfstandige ondernemer houd ik me met zaken bezig die corporate afdelingen altijd voor mij uitvoerden. Een mooie ervaring. Daarnaast zijn we succesvol bezig geweest om het vernieuwde energie label in onze pas te incorporeren en we wachten bij RVO af of wij bij de uitrol van het nieuwe energielabel nog een grotere rol kunnen spelen. Dit zou een mooie extra kroon op ons werk zijn.

Toekomst

Intussen zijn we betrokken bij verduurzamingsprojecten waar we de verduurzaming ‘van onder’, dicht bij de burger willen oppakken en uitvoeren. Het vertrekpunt is de woning en de ‘bewoning’. Immers elk huis heeft een ander vertrekpunt, een andere doelstelling en andere financiële mogelijkheden voor verduurzaming. In onze Vastgoedpas hebben we nu het duurzaamheidsdossier in ontwikkeling waarmee een eigenaar een 5, 10 tot 20 jarig traject voor verduurzaming kan vastleggen, daar subsidies en/of groene hypotheken op eenvoudige wijze aan kan koppelen, de fysieke realisatie kan vastleggen en via de energieregistratie zelf zijn verduurzaming ook kan meten en aantonen. De regie over eigen verduurzaming weer (terug) bij de eigenaar en burger. 

Voor huisarts en thuiszorg als 1lijn verantwoordelijke hebben we een digitaal zorgdossier in ontwikkeling waar alle aanpassingen van woning en technische systemen op gestandaardiseerde en  gekwalificeerde wijze kunnen worden vastgelegd. En alle verplichtte preventieve inspecties keuringen en certificaties kunnen worden geregistreerd en gevolgd.

De grootste investering in iemands leven – een eigen woning – heeft gek genoeg genoeg geen CE-certificaat. Of je nu een ei of een auto koopt, een CE-keur is verplicht. Maar voor een woning, waar de burger en anderen zoals een verpleegkundige in alle privacy achter de voordeur komen, geldt deze consumentenbescherming nog niet. Met de Nationale Vastgoedpas bieden we nu een dienst die dat serieus en transparant mogelijk maakt.

Een fantastisch avontuur waar ik instapte. En we zijn nog lang niet klaar . . .    😉 

Kijk op https://portal.nationalevastgoedpas.nl/over-de-vastgoedpas en neem een abonnement voor 50 euro. Voor de prijs hoef je het niet te laten, het geeft je zelfs mogelijkheden tot fikse besparingen: praktijkvoorbeeld, jong stel bespaart € 21.000.