Kernbrandstof ontstond tijdens de oerknal

Kernenergie is in feite oude zonne-energie. Radioactie…


Het Techno-Optimist Manifesto

Onze beschaving is gebouwd op de geest van ontdekking,…


Grenzen aan de groei, maar ook de vergroening  . . .  

Afgelopen maand stond de ACM toe dat netbeheerders niet…


De complexiteit van verduurzamen

Duurzaamheid is een optelsom van vele factoren, positief en…


Crypto of banken: wie is energiezuiniger?

Als we dus goudmijnen of bancaire betalingen energie…


Zonder logistiek staat alles stil, ook elektriciteit

Denken in infrastructuren is ingenieurswerk. Helaas zien we…


Accu’s schaarser dan semiconductors

De autoindustrie heeft strategisch gekozen voor elektrisch…


Kwetsbaarheid, energie en intelligentie

De mens is een kwetsbaar dier, zoals Desmond Morris in zijn…


Een industriebeleid voor datacenters? 

Grote datacenters ontstaan op die plaatsen waar logistiek,…


Elke woning is uniek

Verduurzaming moet van onderaf beginnen. Bij de unieke…