Live . . . !

November 2020 viel definitief het kwartje dat we als…


Comptabele data

Daarom richt ons bedrijf Fortierra zich steeds meer op het…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…


De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de…


Kwaliteit van onze stroom

Elektriciteit zal steeds belangrijker worden in onze…


Clearinghouse

Het onafhankelijk intelligent maken van een woning maakt je…


Over technische infrastructuren

Enerzijds is weten meten. En gelukkig stelt de grotere…


Sustainability en digitalisering

Zeker open databronnen moeten soms flink onderhanden worden…