De toekomst is decentraal

In een vorige blog sprak ik over ‘zelfvoorzienendheid’ versus afhankelijkheid van centrale systemen. Vele gezamenlijke nutsvoorzieningen ontstonden decentraal. Om betere kwaliteit en continuïteit te realiseren, groeiden ze uit tot enorme centrale infrastructuren. Wat met nutsvoorzieningen gebeurde, gebeurde overal: onze informatievoorziening, onze overheid en tenslotte monopolies van grote service providers. We zien overal om ons heen dat we tegen de grenzen van die centralisatie aangroeien. Enerzijds vanuit de beheerskant: hoe die enorme infrastructuren in stand te houden en aan te passen aan veranderend gebruik (energietransformatie). Anderzijds uit moreel oogpunt omdat centralisatie nu eenmaal altijd gepaard gaat met machtsconcentratie en helaas ook machtsmisbruik die – last but not least – onze democratie onder druk zet.

Slinger

Achtereenvolgende industriële revoluties lieten de slinger zien van een klein begin tot een groots einde. Waarna de volgende innovatie weer klein begon. Stoommachine, spoorwegen, elektriciteit en elektronica startten elk klein en decentraal. Werden grote infrastructuren beheerst door enkele grote bedrijven. Als grote imperia uit hun voegen groeien, stortten zij uiteindelijk ineen. Die slinger gaat al eeuwen, zo niet millennia heen en weer. In een eerdere blog vertelde ik over de drukpers, die na 1500 de weg vrijmaakte voor informatie die niet door adel en kerk werd gecontroleerd. En zo de reformatie mogelijk maakte die de eeuwenlange macht van kerk en adel decimeerde.

Na het verdwijnen van kerk en adel, ontstonden weer kleine staatjes waar de burger meer macht kreeg, democratie de kans kreeg te groeien en vrijheid van pers zorgde voor ongebonden informatie-uitwisseling. Maar afgelopen eeuw zijn we ons – mede door de globalisering – wereldwijd weer meer gaan centraliseren. Via steden en stadhouderschap naar provincie en deelstaat, naar natiestaten. Tenslotte nog een stapje verder via voor ons de Europese Unie en zelfs de Verenigde Naties. De slinger van decentraal naar super centraal. De snelle digitalisering deed hetzelfde met onze informatievoorziening. Nu in handen van enkele supermachten. De oude kerk en adel zijn vervangen door Big Tech en ‘overkoepelde natiestaten’ met niet gekozen bestuurders. Gebaseerd op de macht van een gecentraliseerd internet en informatienetwerk. En wie de pers heeft, heeft de macht.

Terug naar decentraal

Al enkele decennia zien we signalen dat we gaan vastlopen in die centralisatie. In een blog ‘You Ain’t seen nothing yet’ vertelde ik over de publicaties van Andrew Keen en zijn laatste boek ‘How to fix the future’. Hoe het in verval rakende internet te redden? De wereld van open source is een groeiende drijveer van meer decentrale en individuele vrijheden, versus centrale licentiemodellen. De cloud leek nieuwe vrijheid te geven, maar werd een nog grotere lock-in voor gebruikers dan de ‘oude’ enterprise applicaties. En niet alleen een enorme verdor lock-in maar vooral een datadoolhof: waar staat mijn data, wie heeft er toegang toe en hoe haal ik het terug?

Om weer te kunnen decentraliseren, is nieuwe techniek nodig die robuust, stabiel, goedkoop en schaalbaar genoeg is. Het oude, in principe decentrale internet met verspreidde nodes is, gekaapt door enkele grote providers en tech bedrijven. Maar gelukkig heeft elke burger intussen een eigen datacenter in de vorm van een smartphone, tablet of laptop. De combinatie van werkelijk decentraal internet en blockchain als distribueerde digitale boekhouding, is de nieuwe paradigma verandering. Crypto tokens niet alleen voor betalingen maar ook voor de vastlegging van digitaal eigendom. Digitale identiteiten om je eenduidig en veilig op het internet te kunnen identificeren en zonder overheid toch handelingsbekwaam te zijn. Eigen data-opslag waar anderen niet bij kunnen.

De Metaverse wordt mogelijk

Elk nieuw ecosysteem moet ‘de markt’ ondersteunen en daar hoort eigendomsoverdracht en betalen bij. Dus een gezamenlijke munt waarmee kan worden gehandeld. In een digitale wereld is dat per definitie een digitale munt. Een digitale munt die zowel algemeen bezit is als enorm schaalbaar is. Gelukkig is die munt al jaren beschikbaar: DigiByte, in cryptotermen DGB. Deze munt is community gedreven, gebaseerd op opensource, goedkoop in gebruik, super veilig en enorm schaalbaar. De onbekende, maar perfecte cryptomunt voor de metaverse: kostenbesparend, snel en decentraal.

Het ‘DGB-proof-of-work consensus’ mechanisme is super veilig en levert een gedecentraliseerde blockchain om transacties vast te leggen. Eén van de veiligste netwerken die momenteel beschikbaar is. DigiByte werd nooit gefinancierd door een initiele muntaanbieding (ICO) of een aanzienlijk aantal vooraf gedolven munten. Het heeft geen moederbedrijf of CEO. DigiByte is vrijwilligers- en gemeenschap-gestuurd. Dat betekent dat deze munt wérkelijk gedecentraliseerd en transparant is. Een gevestigde munt met een geverifieerde community.

Veilige decentrale infrastructuur

Nu moeten we met die decentrale munt en veilige blockchain ook nog een gedecentraliseerd grid van nodes kunnen bouwen. Het Belgische bedrijf Threefold bijvoorbeeld levert al sinds 2014 ingrediënten voor zo een gedecentraliseerd, veilig en beveiligd web. Hun snel groeiende klantenset is aanwezig in 55 landen en stelt via ruim 1100 nodes ruim 22.000 cores ter beschikking met ruim 72 PB aan gedecentraliseerde storage. In zo’n gedecentraliseerd netwerk betekent het dus dat alleen jij je gegevens bezit en beheert: interoperabel, kwantum-veilig, blockchain-beveiligd en verspreid opgeslagen in een gedecentraliseerd netwerk.

Tenslotte moeten we veilig toegang tot dit netwerk krijgen. Digi-ID is Digi-ID is gebaseerd op DigiByte encrypted wallet technologie, een oplossing dat deze toegang gedecentraliseerd, veilig en beveiligd kan uitvoeren. Er wordt gewerkt aan een layer-2 oplossing (DigiMetaverse Smart Layer) voor slimme contracten en uitgifte en beheer van digitale assets: bijvoorbeeld activa, kunst, documenten, digitale identiteit en andere attributen kunnen worden gebruikt om alles wat we in de fysieke wereld om ons heen vinden veilig en cryptografisch weer te geven. Van materiële activa zoals onroerend goed, vliegtuigen, boten of auto’s, tot schaarse digitale kunstwerken en muziek. Ondertekende documenten zoals testamenten, akten, inkooporders, medische rekeningen en advertentiegegevens en info kunnen worden beschermd als DigiAssets.

Beide technologiëen van Threefold en DigiByte zijn door DigiThree Labs samengebracht om als fundamental layer future-proof oplossingen en toepassingen te kunnen bouwen met een focus op decentralisatie, veiligheid, en privacy voor corporate enterprises in de Metaverse.

DigiCorp Labs

Nu decentrale infrastructuren technisch, economisch, veilig en beveiligd blijken te functioneren, zien we dat ook grote bedrijven en global corporates interesse krijgen om het centrale juk van de grote tech providers van zich af te werpen. En aan de gijzeling van centrale cloudproviders te ontsnappen. Definitief uit te checken uit Hotel California. Maar dat vraagt enterprise ready oplossingen, waaraan een bedrijf zijn informatiehuishouding durft toe te vertrouwen. Veilige applicaties, veilige data-opslag, veilige communicatie, gegarandeerde privacy en beveiligde, decentrale gegevensuitwisseling.

Om dit te realiseren is DigiCorp Labs opgericht. Gebaseerd op een blauwdruk voor een ‘inherent secure, people-centric, value creation-focused web of tomorrow’. Vanuit de overtuiging dat een veilige, beveiligde, gedecentraliseerde wereld voor iedereen haalbaar en toegankelijk moet zijn. Een team van blockchain-experts, tech-leiders en marktspecialisten om burgers en bedrijven de controle over hun identiteit, gegevens en digitale leven terug te geven.

DigiCorp Labs missie is een gezamenlijke, transparante toekomst op te bouwen van gedecentraliseerde oplossingen waar gemeenschappen, bedrijven en instellingen over de hele wereld van kunnen profiteren. Komende weken zal via LCX in Liechtenstein de utility token DGMV in de markt worden gebracht (11 december as public sale) voor deze ‘Digimetaverse’ gericht op decentralisatie, privacy en kwantumveilig by design. De slinger keert zijn beweging nu werkelijk om . . .

Zie ook mijn blog op DigiThree Labs.