Alle clouds lijken op elkaar?

Afgelopen week las ik op LinkedIn een leuk artikel van Tobias Hooton met als titel ‘Don’t lose your heads in the clouds’.  Hij stelt dat een groeiende groep serviceproviders klaar staat met allerlei cloud-oplossingen die een mix zijn van public en private clouds. Cloud wordt echter vaak als ‘silver bullet’voor alle informatie uitdagingen genoemd: heeft 100% service uptime, geschikt voor iedere gebruiker, iedere applicatie en iedere werkplek. Helaas, zoals hij terecht stelt, is dat niet de situatie en is niet elke cloud gelijk. Niet elke cloud is overal voor geschikt. Clouds zijn er in vele smaken. En last but least, clouds zijn verre van perfect.

Alles in de cloud
Volgens hem kiezen organisaties te vaak en te makkelijk voor publieke cloudoplossingen, waarbij ze zowel de technische als commerciële implicaties onvoldoende begrijpen. Het is een beetje als de oude gedachte: niemand zal mij ontslaan als ik voor de cloud kies. Maar onze informatie-maatschappij is te complex geworden om in eerste instantie alles bij één of enkele generieke cloudleveranciers onder te brengen.  In tweede instantie vragen zaken als compliance, veiligheid, governance, leveringsbetrouwbaarheid en data-eigenaarschap in steeds meer gevallen om specifieke bedrijfsgerichte oplossingen. Volgens de auteur adopteren organisaties vaak te snel de laatste en mooiste cloudoplossingen om hun gebruikers tevreden te stellen wat betreft schaalbaarheid en flexibiliteit.

Net zoals toen eind vorige eeuw de CFO door asset-eliminatie interesse kreeg alle IT maar de deur uit te doen. Zie deze oude blog‘ van outsourcen naar cloudsourcen’ over GM en EDS en hoe dan alle IT-intelligentie snel uit de organisatie verdwijnt. Volledig overgeleverd aan servicecontracten en mogelijke grillen van externe leveranciers. De kreet ‘haal uw IT-intelligence weer in huis’ zoals in deze oude blog wordt beschreven, geldt ook bij veel cloudtrajecten. Hoeveel organisaties komen alweer terug om alles in de cloud te plaatsen? Hoe snel zijn sommige cloudcontracten ontspoord of financieel de pan uit gerezen en blijkt de weg terug een lastige.

Hybride en colocatie
Ook de cloud kan een Hotel California worden: you can check out anytime you want, but you can never leave. Bijvoorbeeld als je er (uiteindelijk) al je data hebt gestald, je processen 100% afhankelijk zijn van unieke cloudapplicaties en je in je organisatie geen enkele informatie-deskundigheid meer hebt. Afgelopen week zagen we hoe ons noodnummer 112 uren niet bereikbaar was en back-ups ook niet werkten. Als je al je eieren in één mandje legt, kan dat handig, veilig en goedkoop zijn, maar je kwetsbaarheid wordt nooit nul. En als het ooit mis gaat, is ook (zelfs voor maar even) alles weg. Ik zie klanten voorzichtig teruggaan naar hybride colo-multi-cloud oplossingen om die kwetsbaarheid te verminderen. Zeker als je als organisatie afhankelijk bent van wereldwijde project- en handelscommunicatie.

Het cloud leveringsmodel is niet de ‘silver bullet’die al uw informatie-uitdagingen in één keer oplost. Het blijft een afweging wat men in de cloud, virtueel of fysiek wil realiseren en of een publieke of private dienst het beste past. En niets is statisch, wat het ene jaar het beste is, kan een volgende periode best anders kunnen of moeten. Geen enkele organisatie is in deze digitale transformerende wereld stabiel. Niet wat betreft eigen processen maar zeker niet in de omringende ecosystemen, hun klantennetwerk en hun partnerships. Juist de flexibiliteit in de keuze van informatie-dienstverlening is strategisch en tactisch van groter belang geworden.

Wijn of vis
In een organisatie zijn data en medewerkers de belangrijkste assets die een organisatie heeft. Zonder deze assets zal geen proces uitvoerbaar zijn en heeft een bedrijf geen bestaansrecht en kans op overleving. Hoe die medewerkers die data maken, gebruiken, uitwisselen en toepassen kan over de jaren veranderen. Ik heb in eerdere presentaties en blogs wel eens applicaties vergeleken met vis: ze moeten vers c.q. up to data zijn om gebruikt te blijven worden. Terwijl data meer als wijn is: eenvoudige wijn of data moet je snel opdrinken en hoef je nauwelijks te bewaren. Maar betere wijn c.q. data wordt alleen maar beter als je die langer bewaart. Om over twintig jaar de garantie op een product te kunnen garanderen, is data de enige basis; de ooit gebruikte applicaties om die data te maken, zullen er dan waarschijnlijk niet eens meer zijn.

Door data-centrisch te denken en daar een robuuste data-architectuur voor te ontwikkelen, is uw belangrijkste asset van een digitale organisatie zeker gesteld. Zeker als die data met open standaarden op verschillende betrouwbare colocaties zijn opgeslagen en gearchiveerd. Want dan kan met elke applicatie – nu of later – elke data opnieuw worden ingezien en gebruikt door welke applicatie dan ook. En door welke gebruiker met welke werkplek dan ook. Dat geldt voor volgend jaar, het volgende decennium of zelfs de volgende eeuw. We leven immers in een wereld waar we relevante data steeds beter, veiliger, meer compliant en uiteindelijk langer willen bewaren en (historisch cq analytisch) willen blijven gebruiken.

Eerst uw data, dan pas de cloud
Als u eenmaal uw data-architectuur voor nu en de toekomst heeft ingericht en zekergesteld, dan maakt het niet uit welke cloudoplossing u nu of straks kiest om uw informatie- en communicatie-diensten uit te (laten) voeren. Immers de cloudmarkt is net als een applicatiemarkt eerder een internationale vismarkt dan een lokaal chateau. U kiest de dienst die op dit moment het ‘verst’ is, die u op dit moment lekker vindt en die op dit moment het beste bij uw past. Applicaties – en dus clouds – zijn vergankelijk maar zorg dat uw data – uw kostbare wijnkelder – daar los van staat. Want als u straks een andere dienst beter vindt passen en u kunt uw dierbare wijn c.q. data  niet ‘meenemen’, wordt het gedwongen winkelnering. Hoe beter u hybride en open keuzes kunt blijven maken, hoe beter u bestendig en voorbereid bent op uw onzekere digitale toekomst.

Daarbij kunnen lokale multifunctionele serviceproviders u steeds beter van dienst zijn. Met gebruik van verschillende colocaties – eventueel verdeeld over onafhankelijke energiegebieden en compliance territoria – om uw data bedrijfszeker ter beschikking te kunnen blijven stellen. Met back-up en cyber-noodplannen zoals air-gap isolaties om in elke situatie ‘enige vooraf bepaalde’ vorm van overleven te garanderen. En via die providers ook gebruik te maken van wisselende private of publieke clouddiensten waarbij uw lokale provider het multicloud management voor u uitvoert en uw kosten, flexibiliteit, compliance en continuïteit voor u regelt. Op basis van uw eigen informatie-architectuur, uw data-architectuur, uw dienstenmodel en uw leveringseisen aan klanten, partners, overheid en aandeelhouders. Cloudsourcen is het nieuwe outsourcen.

Haal uw IT-intelligence weer in huis
Maar dat betekend wél informatiekennis in huis hebben om uw eigen strategische en tactische keuzen te definiëren en bewaken. Zeker te stellen dat uw serviceprovider(s) blijven voldoen aan uw veranderende informatiebehoefte; nu en straks. In een volgende nieuwe fase van uw digitale transformatie. Na acquisitie of splitsing van bedrijfsonderdelen, waarbij data wordt toegevoegd of gemeenschappelijke data moet worden gesplitst en afgescheiden. Hoe cybersecurity in uw markt en bij uw klanten actueel en adequaat kan blijven. Data en informatieprocessen blijven kern van elk bedrijf en elke organisatie. Die kun je alleen uitbesteden als je donders goed weet wie welke dienst op welke wijze (zelfs tijdelijk of gedelegeerd) voor u uitvoert. Als je dat als leiding niet meer weet, lever je je over aan onbekende goden hoog boven al die ongrijpbare clouds . . .