Na Gen Z komt generation Alpha

Generatie Alpha klinkt als een nieuw begin. Volgens Wikepedia het cohort kinderen dat generatie Z opvolgt, afsluiters van een vorig tijdperk. Alpha, eerste borelingen van de 21ste eeuw en kinderen van millennials. Bekend als generatie Y – geboren tussen 1980 en 1996 – en op hun beurt weer kinderen van babyboomers. Zo volgen generaties elkaar nu eenmaal op. Elk met hun generatie ouders, hun bijzondere tijd van volwassen worden en – dus – hun manier hoe ze tegen het verdere leven aankijken. Over generatie-opvolging en de logica erachter is veel geschreven. Naast ‘the Fourth Turning’ waar ik laatst al over schreef, volgen generaties elkaar al eeuwen lang op. Die regelmaat is leuk om te zien en te herkennen. Zoals ik al eerder zei: “de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd . . . 

Generaties creëren hun eigen geschiedenis

Geschiedenis creëert generaties, generaties creëren geschiedenis. Historische gebeurtenissen die kinderen ervaren, vormen hen in hun kindertijd en jong volwassenheid. Ervaringen die hun hele generatie zullen kenmerken. Elke nieuwe generatie heeft andere jeugdervaringen en (dus) een andere kijk op het leven. Deze ervaringen uit hun jeugd bepalen hoe zij als volwassenen leven en geschiedenis zullen maken. 

Een inscriptie op een oude Atheense tempel zegt: ‘Omnia humana sunt circulus’. Vrij vertaald: ‘al het menselijke gaat in cirkels’. Kinderen doen het graag anders dan hun ouders maar lijken daarbij opeens weer op hun voorouders, omdat hun ouders het eveneens anders deden dan hun ouders. Generatie-opvolging loopt dwars door economische cycli van Kondratieff van economische voorspoed en tegenspoed. Grootouders en kleinkinderen zijn in tegengestelde economische tijden geboren. Hetgeen andere indrukken op een generatie drukt wat betreft jeugd en ontwikkeling. Het is leuk de impact van generaties te ontdekken en te begrijpen. En dit toekomst-verkennend te gebruiken: wat mogen we van deze generatie verwachten . . . ? 

Een mensenleven

Strauss en Howe ontdekten, toen ze generaties in de Amerikaanse geschiedenis onderzochten, omwentelingen die ongeveer twintig jaar duurden. De tijdspanne van een generatie. De tijd om een ​​levensfase te doorlopen. Vier omwentelingen omvatten een volledige cyclus van ongeveer 80 tot 90 jaar. Een lang mensenleven. De Romeinen noemden deze tijdsduur het saeculum, wat zowel „een lang mensenleven” als „een natuurlijke eeuw” betekent.

Elk van de vier wendingen heeft zijn eigen herkenbare stemming, die door de eeuwen heen van het ene saeculum naar het andere terugkeert. We kunnen deze wendingen beschouwen als de seizoenen van de geschiedenis: aan het ene uiterste is de winter of ‘crisis’, een periode die – zoals nu – wordt gekenmerkt door een grote omwenteling, wanneer de samenleving zich richt op het reorganiseren van de buitenwereld van instellingen en openbaar gedrag. Het andere uiterste is de zomer of ‘Awakening’, de periode gekenmerkt door culturele of religieuze vernieuwing, wanneer de samenleving zich richt op het veranderen van de innerlijke wereld van waarden en privégedrag. Beide zijn bepalende tijdperken waarin mensen waarnemen dat historische gebeurtenissen hun sociale omgeving radicaal veranderen. 

De historie rijmt . . .

Generatie Alpha is geboren in een tijd van dalende vruchtbaarheidscijfers over een groot deel van de wereld. Kinderamusement wordt steeds meer gedomineerd door slimme techniek, sociale netwerken en streamingdiensten, terwijl de belangstelling voor traditionele televisie tegelijkertijd afneemt. Veranderingen in het gebruik van techniek in klaslokalen en andere aspecten van het leven heeft een effect op hoe deze generatie ‘vroeg leren’ heeft ervaren in vergelijking met eerdere generaties. Studies suggereren ook dat allergieën, obesitas en gezondheidsproblemen in verband met schermtijd, de laatste jaren steeds vaker voorkomen bij kinderen. COVID-19 is een belangrijke gebeurtenis in het leven van Generation Alpha.

De laatste tijd verschijnen er meer studies over de kenmerken van deze nieuwe generatie, waar maar weinig mensen van hebben gehoord. Binnen 4 jaar overtreffen ze de babyboomers in aantal en sommigen van hen zullen de 22e eeuw meemaken. Wereldwijd worden er elke week meer dan 2,5 miljoen geboren. Als ze allemaal geboren zijn (2025), omvatten ze bijna 2 miljard mensen – de grootste generatie in de geschiedenis van de wereld. Hoewel ze de jongste generatie zijn, hebben ze merkinvloed en koopkracht die hun leeftijd te boven gaat. Ze vormen het sociale-medialandschap, zijn de populaire cultuur-beïnvloeders, opkomende consumenten en zullen komende jaren de gezinsvorming bereiken.

Screenagers

Gen Alpha is de meest materieel begiftigde generatie ooit. Technisch de meest onderlegde generatie ooit en krijgen een langer leven dan welke vorige generatie ook. Ze blijven langer in het onderwijs, beginnen jaren later met verdienen en blijven langer thuis bij hun ouders dan zelfs hun voorgangers, Gen Z en Gen Y. De rol van ouders zal daarom een ​​groter leeftijdsbereik beslaan – met veel van deze Gen Alpha’s die waarschijnlijk tot eind twintig nog thuis wonen.

Deze nieuwste generatie maakt deel uit van een onbedoeld wereldwijd experiment die vanaf jonge leeftijd al voor schermen werden geplaatst als fopspenen, entertainers en educatieve hulpmiddelen. Dit schermtijdperk waarin we allemaal leven, heeft grote gevolgen voor de generatie die tijdens hun vormende jaren aan een deze schermverzadiging wordt blootgesteld. Van kortere aandachtsspannes tot gamification van het onderwijs, van verhoogde digitale geletterdheid tot verminderde sociale vorming. Deze tijden beïnvloeden ons allemaal, maar transformeren degenen in hun vormende jaren. Generation Alpha werd gemiddeld geboren rond 2010, het jaar waarin de iPad werd gelanceerd, Instagram werd gemaakt en App het woord van het jaar was – en dus zijn ze vanaf hun vroegste jaren ‘screenagers’ geweest.

De metaverse

De generatie Alpha is – in tegenstelling tot vorige generaties – opgegroeid als onderdeel van een wereldwijde gemeenschap. Ondanks dat door militaire en economische spanningen nu die globalisering weer terugloopt. Van jongs af aan hebben ze toegang tot het internet en dus de hele wereld gehad. Ze zijn digitaal vanaf de geboorte met social media binnen handbereik. Daarom zijn ze sociaal meer verbonden dan welke generatie ook daarvoor. Ze zijn mobiel, onafscheidelijk van hun mobile device, grootgebracht met schermen en staan aan de vooravond van de metaverse. Ze zijn visueler en digitaler dan elke generatie daarvoor. 

Het zijn digital natives. Onofficieel ook wel “Gen C” genoemd – Generation COVID – vanwege de mate waarin hun jeugd is gevormd door deze epidemie. De gevolgen laten blijvend sporen achter op deze jonge generatie. Ze zullen familie meer waarderen, ‘alledaagse superhelden‘ bewonderen en thuiswerken als een normale manier van leven zien. “Ze zijn een creatievere en veerkrachtigere generatie door de uitdagingen die ze hebben ervaren”.

Gen Alpha is opgevoed met responsieve techniek die hen niet langer passief laat consumeren. De platforms zoals TikTok, Minecraft en Roblox maakten hen actieve co-creators. Gen Alpha is “sociaal, wereldwijd en mobiel en zullen werken, studeren en reizen tussen verschillende landen en meerdere carrières.” Bedrijven die op zoek zijn naar het beste talent zullen zichzelf moeten verkopen aan hen als kandidaten, en niet andersom. Generation Alpha groeit op als supergeïnformeerde en constant verbonden burgers

Foto uit persoonlijke collectie.