Dell Technologies World 2019

Ruim 15.000 klanten en partners hebben zich weer verzameld in Las Vegas voor Dell Technologies World. Een conferentie met veel annonceringen over updates en vernieuwingen van onze producten en oplossingen. Maar naast feature innovaties zijn er ook technische innovaties: oplossingen die nieuwe technische mogelijkheden bieden die eerder nog niet mogelijk waren. Dat vraagt langere perioden van engineering en testen voordat deze nieuwe technieken of platformen betrouwbaar kunnen worden geleverd. De aangekondigde Dell Technologies Cloud, een operating model voor hybride clouds dat als operationele hub kan functioneren, is zo’n technische innovatie die beschikbaar komt. Het is  direct verbonden met een nieuw Dell EMC partnerprogramma waarbij partners dit nieuwe multicloud platform kunnen gaan inzetten voor het consumptie gebaseerd ondersteunen van clouddiensten voor hun klanten.

Multi-cloud uitdaging
Na de opkomst van de public cloud ontstonden na verloop van tijd vele generieke cloudplatformen alsmede duizenden cloud gebaseerde niche-oplossingen voor specifieke of branche georiënteerde diensten. Bedrijven gebruiken volgens onderzoeken gemiddeld meer dan tien verschillende cloudleveranciers om hun generieke of specifieke behoefte aan informatiediensten in te vullen. Zo ontstaat een complexe cloud architectuur waar het steeds lastiger wordt overzicht te houden, mutaties en migraties te realiseren, cloud contracten te kunnen muteren en managen en last but not least het gehele cloud-consumptie model ook financieel en budget- c.q. SLA-technisch te kunnen blijven toetsen.

Ook het managen van die verschillende omgevingen wat betreft waar de relevante data voor die diensten (moeten) zijn gealloceerd, wordt complexer en lastiger. Je moet niet alleen weten waar alle data staat, maar ook hoe je alle diensten binnen die cloud-architectuur soepel kan laten samenwerken. Of hoe je interne cloudplatformen naar externe cloudplatformen kunt verplaatsen als dat nodig is vanuit compliance of als dat voor een project of een partner nodig of zinvol is wat betreft kosten, efficiency of latency. Onze serviceprovider partners bieden steeds vaker deze multi-cloud dienstverlening aan aan hun klanten omdat zij – naast het infrastructuur platform – ook de kennis en ervaring hebben om dit multi-cloud management goed en effectief uit te voeren.

Data Center-as-a-service
De genoemde Dell Technologies Cloud is een geïntegreerd infrastructuur platform waarop men zo’n multi-cloud omgeving goed kan beheren. Het is gebouwd met VxRail op een hyperconverged infrastructuur en met VMware’s Cloud Foundation dat geïntegreerde hybride clouddiensten kan managen. Men kan virtueel op afstand datacenters creëren waar men bepaalde diensten naar toe kan migreren, bijvoorbeeld diensten van public clouds eenvoudig naar private clouds migreren via een on-premises infrastructuur en vice versa. Maar ook kan men op die wijze datacenter omgevingen in de edge creëren en daar diensten van en naartoe migreren. De lijn ‘edge – core – cloud’ wordt nu dus uitgebreid tot een multi-cloud en in feite ook een multi edge omgeving waarmee men diensten centraal en lokaal heen en weer kan verplaatsen.

De technische innovatie is dat ‘Data Center-as-a-sservice’ een complete integratie is van VMware Cloud on Dell EMC infrastructuur, die consumption-based als operationele hub fungeert in datacenters bij bedrijven en organisaties zelf of bij de meer dan 4200 VMware Cloud Program providers en bij hyperscalers als AWS, Google en Microsoft. Tijdens de conferentie maakten de CEO’s Michael Dell, Pet Gelsinger en Satya Nadella tevens de nieuwe Azure-VMware oplossing bekend waardoor het VMware platform nu diensten kan verplaatsen van en naar zowel Azure, AWS als Google. Daarnaast zal de nieuwe Azure-VMware oplossing in de loop van het jaar Office 365 en Active Directory ondersteunen, een oplossing die nu in verschillende bèta-testen wordt beproefd. Ook Windows Virtual desktop zal worden ondersteund.

Industrie gedreven innovatie
Deze technische platform innovaties zijn nodig om nieuwe industrie gedreven innovaties adequaat te ondersteunen. Hier definieert uiteindelijk de markt welke nieuwe mogelijkheden met die nieuwe techniek zullen worden ontwikkeld en ingezet. Deze innovaties zullen de komende decennia nog vele bedrijfstakken blijven veranderen en zijn wezenlijk strategische keuzes voor zowel leveranciers als gebruikers. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat vérgaande digitalisering en het toepassen van nieuwe schaalbare informatieplatformen totaal nieuwe soorten dienstverlening mogelijk maken.

Daarnaast zien we dat de groeiende beschikbaarheid van open data nieuwe diensten mogelijk maakt. Als we geselecteerde open data in een datalake kunnen verzamelen en daar gerichte analyse of integratie op los laten, kan zeer gericht nieuwe informatie worden gegenereerd die totaal nieuwe dienstverlening mogelijk maakt. In beide gevallen is de grondstof de vrije beschikbaarheid van data en een (centraal) schaalbaar platform waarop snel diensten kunnen worden ontwikkeld en ter beschikking kunnen worden gesteld. Tenslotte moeten die diensten of microservices op cliënts in de edge landen, denk aan apps op onze mobiele apparatuur. Maar dat kunnen ook IoT-omgevingen zijn waar gerichte services worden uitgevoerd.

De geschiedenis herhaalt zich
Vijftig jaar geleden ontwikkelden mainframe en client-servers zich als infrastructuur voor de informatisering in de vorige eeuw. Omgevingen gebaseerd op rigide hardware met licentiegebonden software en vast-bedrade rigide netwerkstructuren. De komst van het internet maakte dat het centrale mainframe zich kon ontwikkelen tot een eveneens centrale flexibele schaalbare cloud. Het client-server model kon door het internet overgaan naar een edge-core model waarbij de centrale mens-machine omgeving enerzijds realtime fast data uitwisselt met de vele cliënts in de edge en anderzijds analytics cloud informatie en intelligentie kan gebruiken die onder meer door centrale big data oplossingen mogelijk werden.

Het internet veranderde onze hardcore informatiewereld in een op informatiediensten gebaseerde infrastructuur waar de zichtbare aanwezigheid van hardware verdween en nog slechts als een nutsvoorziening aanwezig bleef. Dit is vergelijkbaar met hoe de vroeger fysiek aanwezige waterput en zichtbare elektrische aggregaten uiteindelijk verdwenen achter kraan en stopcontact. Zo raakt nu onze fysieke informatie infrastructuur verscholen achter 4G en wifi-netwerken waar we simpelweg aan kunnen connecteren. Onze kinderen weten – net zoals onze oude bakelieten telefoons – ook al bijna niet meer hoe een deskcomputer of een desktop eruitzag. De geschiedenis doet veel hardware onder de motorkap verdwijnen en slechts de zinvolle dienst blijft over. Voor onze nieuwe cloud-wereld is dat niet anders gebleken.

Pas als een techniek op die wijze is geïntegreerd in onze maatschappij, zoals nu het internet, zal deze wezenlijk productiviteitsverbeteringen teweegbrengen. Afgelopen decennia waren er regelmatig discussies waarom internet en informatisering geen wezenlijke productiviteitgroei bewerkstelligden. Dat was omdat we nieuwe techniek gebruikten in processen en organisaties die op oude techniek waren gebouwd. Pas als nieuwe techniek werkelijk een nutsfunctie is geworden, kan de productiviteit stijgen. Dat moment lijkt steeds dichterbij te komen.