Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…


Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en…


No-coding gereedschappen

Zoals Forbes als schrijft, zal no-coding meer disruptief…


Wonen in een ziekenhuis

De digitale cloud platformen om thuis-, zorg- en…


Wonen in een hotel

Wonen-als-een-service is een combinatie van fysieke en…


Kwaliteitsborging en digitalisering in de bouw

Op 19 mei 2019 nam de Eerste kamer de wet Kwaliteitsborging…


Open data II

We kunnen door het over elkaar heen leggen en combineren…


Open data

De afgelopen jaren is steeds meer overheidsdata beschikbaar…