Komen de robots eindelijk thuis? 

My first book in 1982 was about robots. About the robots…


Content zonder context heeft weinig waarde.

Content without context has little value. Information…


South by: the Technology Super Cycle

General Purpose Technologies, dat is hoe Amy Webb de…


Aandacht is alles dat nodig is . . .

‘Als mens moet je zelf de vragen bedenken, zelf gaan zoeken…


AI als Jazzmuzikant

Als een traditioneel computerprogramma verwant is aan een…


Zorgt AI voor de herbouw van onze middenklasse?

AI hoeft niet per se banen te vernietigen. Integendeel, het…


Het Techno-Optimist Manifesto

Onze beschaving is gebouwd op de geest van ontdekking,…


De komst van ai chatbots

Afgelopen weken ben ik in de ban geraakt van chatbots. Het…


De eerste AI-oorlog

De Tweede Wereldoorlog was het ‘innovatiemoment’ van radar,…


Met AI installeer je geen zonnepaneel

Waar zijn onze praktische vakmensen gebleven? De monteur,…