The Web3 journey has started . . .  

Eerst werd alles steeds groter. Rekencentra werden datacenters want data werd belangrijker dan rekenen. Datacenters werden datalakes omdat we steeds meer data verzamelden en bewaarden. Kunstmatige Intelligentie vergrootte alles nog meer omdat het steeds meer rekenkracht vergt om ‘intelligence’ uit al die verzamelde data te kunnen halen. Intussen worden ook de randen van het uitdijende internet steeds groter. Eerst via mobiele devices – het Internet of People – waardoor miljarden ‘menselijke’ eindpunten ontstonden. Toen via het Internet of Things waardoor nog meer miljarden ‘materiële’ eindpunten ontstonden. Aan die groeiende randen van het internet ontstaan nu miljarden ‘kleine’ datacenters om daar ook data te verzamelen, te verwerken, op te slaan en eventueel te versturen.
De komst van edge-devices, ook wel nano datacenters genoemd – is intussen een feit. 

Het internet van centraal naar peer-to-peer

Ik heb al vaker over de ontwikkeling van het internet geblogd. Het eerste internet was een eenvoudige punt-naar-punt verbinding in een netwerk, zonder precies te weten wie op dat punt in het netwerk aanwezig was. Daarom nestelden zich providers in de kern van dat internet om – als een soort telefoonboek – metadata over die eindpunten te verzamelen om personen en organisaties te informeren hoe elkaar in dat internet te vinden. Toen het internet mobiel werd, waren nog grotere (social media) providers nodig, die niet alleen de gebruikers verbonden, maar ook nog gingen meekijken in de data die werd uitgewisseld. Het internet 2.0 zoals we dat nu kennen. 

Techniek is intussen zo klein en goedkoop, dat we metadata en transactiedata intussen direct bij eindpunten kunnen toevoegen. De intelligentie van netwerken is zo groot dat we makkelijk via de onderste lagen van netwerken onze weg in dat net kunnen vinden. En dus peer-to-peer kunnen communiceren zonder tussenkomst van de grote ‘verbinders’ in het midden. Groot voordeel van peer-to-peer communicatie is dat we ook zelf ‘weer’ de verantwoordelijk kunnen nemen voor onze identiteit en veiligheid. Geen lock-in van gebruikersnaam met password meer, opgeslagen in grote kluizen bij die providers, maar gewoon op basis van je digitale identiteit elkaar herkennen en kunnen vertrouwen. Zoals we dat in de echte wereld ook doen. 

Web3 is een paradigma verschuiving

In deze nieuwe peer-to-peer netwerken worden we, net als het oude internet, van node tot node verbonden met de persoon of organisatie die we zoeken. Die nodes kunnen tijdens de uitwisseling zelfs variëren, omdat het niet uitmaakt hoe via het internet de data-pakketjes uiteindelijk de gewenste node of eindgebruiker bereiken. Als we ze maar op een snelle en logische manier op het eindpunt kunnen uitpakken en tot bericht kunnen samenstellen. Internet zoals het ooit bedoelt was. En onze eigen nodes kiezen waar we – in stukjes verspreid en voor derden onzichtbaar – onze data willen opslaan. Eventueel via Starlink en dus zelfs buiten landsgrenzen om (X heeft zelfs al daarvoor een token gelanceerd).

Echter de eigenaren van die nodes moeten wel een redelijke vergoeding krijgen om al die pakketjes door te laten. Ook hebben nodes vaak processing en storage mogelijkheden die tegen vergoeding kunnen worden gebruikt. Digitale tokens voor micro-payments zijn hiervoor de oplossing. Door per actie gelijk een minimale betaling te doen, wordt een transactie direct bij de bron afgerekend. En kan zelfs processing voor een applicatie-afhandeling of storage voor tussentijdse decentrale opslag, worden afgerekend. Zonder tokenization geen Web3. We moeten ons onderweg echter wel uniek kunnen identificeren, opdat de node zeker weet dat deze transactie tot een bewezen identiteit herleidbaar is en blijft. En hier bewijst blockchain, als onuitwisbare open decentrale database, ook zijn enorme waarde. 

Het ontstaan van Digicorp Labs 

Het bovenstaande stond drie jaar geleden de oprichters van Digicorp Labs voor ogen, toen zij de evidentie van Web3 en de daarbij behorende virtuele wereld – de metaverse – herkenden. Als Web3 ooit professioneel wilde worden, dan zijn serieuze Enterprise oplossingen nodig om dat mogelijk te maken. Onderhoudbare oplossingen die de toets van wet en regelgeving kunnen weerstaan en auditable, compliant en comptabel zijn bij gebruik. Het avontuur begon met de uitgifte van een token – DGMV – om met micro-payments het verspreide gebruik van die decentrale oplossingen te kunnen afrekenen. Een zogenaamde nuts- of utility-token om het ‘gas’ dat de nodes gebruiken te betalen. Om data te laten verwerken om in een blockchain te kunnen plaatsen. Of om decentrale dApps voor hun transacties te kunnen betalen. 

Via de cryptocurrency beurs LCX in Liechtenstein werd via een ICO (Initiaal Coin Offering) voldoende geld opgehaald om als Digicorp Labs te starten met de ontwikkeling van genoemde Enterprise oplossingen. Naast de DGMV-token was de tweede prioriteit het werkelijk decentraal kunnen aantonen van je digitale indentiteit via je mobile device. Via biometrie, encryptie, OTP (One Time Pass), scannen van QR-codes en transacties direct vastleggen in een open blockchain werd digitale, decentrale, passwordloze identificatie mogelijk. Dit kan voor elke node of applicatie in Web3 en elke authenticatie is auditable, compliant en onuitwisbaar. Met browser-plug-ins om ook toegang tot het huidige Web2 te bieden. Onze unieke DGMV-ID authenticator kwam in augustus dit jaar beschikbaar in de Apple en Googleplay stores. 

Decentrale nodes en smart layers

Vervolgens de beschikbaarheid van Enterprise nodes die zowel binnen als aan de randen van het internet kunnen staan. Hiervoor heeft Digicorp Labs onlangs de DGMV Edge box gelanceerd, een klein, mobiel, zelfstandig ‘datacenter in een box’ dat overal ter wereld decentraal met internet kan worden verbonden. Elektrisch gevoed via netvoeding, maar ook met generator, batterij of zonnepanelen. Communicatiemogelijkheden via de kabel, Wifi, 4G/5G en zelfs via de satellieten van Starlink. Ook kan met tokens worden betaald voor transacties en gebruik van netwerk en energie. En verbonden met een open blockchain opdat alles wat in en met de box gebeurt, wordt vastgelegd en kan worden teruggevonden. 

Met Shell Global IT werd afgelopen jaar een succesvol project gedaan waarbij – via onze gepatenteerde smart layer – data van wereldwijd verspreide assets via een open blockchain wordt vastgelegd. Via timestamp en hashcode is immers elke transactie, elke vastgelegde asset en elk document terugvindbaar en met de juiste key door de juiste persoon ook leesbaar en bruikbaar. Wereldwijd kunnen service-bedrijven, mits ze hun identiteit  kunnen aantonen en de juiste key hebben, overal de product- en asset-informatie vinden om opdrachten als onderhoud, vervanging of reparatie te kunnen uitvoeren. De smart layer is een soort PaaS laag om op de blockchain SaaS mogelijk te maken. 

Peer-to-peer communicatie

Onze laatste toevoeging is directe peer-to-peer communicatie via DGMV Secure-Meets. Om via een decentrale node-to-node verbinding vertrouwelijk informatie te delen voor video en audio calls en het delen van schermen, presentaties en meer. Via een plug-in in Microsofts identity provider kunt u zich via uw mobiele device via DGMV-ID uniek voor Web3 authenticeren via uw mobiele device. Of via OKTA en Microsoft als die in uw Enterprise de standaard zijn. 

Met token, authenticatie, smart layer, edge-box en secure meets is Digicorp Labs eind 2023 (eindelijk) gereed om de markt te betreden. Bij launching customers worden de eerste implementaties gepland en 2024 gaat een druk jaar worden, met vooral veel interesse in de US en Azië. Komende weken gaan we meer ruchtbaarheid geven aan dit mooie Nederlandse – en deels Belgische en Duitse – initiatief voor Enterprise Web3 oplossingen. De Enterprise Web3 journey kan nu werkelijk starten . . . 

Photo by Digicorp Labs: DGMV-Edge Box