Helm op en veiligheidsriemen vast . . . 

We gaan ontegenzeggelijk de volgende fase van…


Contextuele informatie

In de begintijd van de informatica was de context waarin…


Non-kwaliteit en faalkosten

De meest succesvolle producten werden door een kleine groep…


Digitale business transformatie

Uit een onderzoek (2021) van HBR ‘Digital transformation…


Van digit naar digitale business transformatie

Bestaande organisaties hebben de handicap dat óf de…


Zonder logistiek staat alles stil, ook elektriciteit

Denken in infrastructuren is ingenieurswerk. Helaas zien we…


Het geprivatiseerde internet

Een gedecentraliseerd web is voor communicatie wat lokale…


Accu’s schaarser dan semiconductors

De autoindustrie heeft strategisch gekozen voor elektrisch…


Proces of data?

Data en proces zijn als Yin en Yang met elkaar verbonden.…


Menselijke logica versus quantum computing

De metaverse wordt belangrijk voor industrie en overheid.…