Transformatie tegen wil en dank

Wellicht minder centraal en meer lokaal. Minder UN en meer…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar…


‘A man’s phone is his castle.’

De ideeën over de nieuwe digitale privacy wetgeving samen…


Verglaasde werelden

Publieke netwerken worden vaak vanuit de maatschappelijke…


Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…


Rijksdienst voor het wonen

De bouwsector verkeert op het gebied van digitalisering en…


De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de…