Het geprivatiseerde internet

Een gedecentraliseerd web is voor communicatie wat lokale…


Accu’s schaarser dan semiconductors

De autoindustrie heeft strategisch gekozen voor elektrisch…


Proces of data?

Data en proces zijn als Yin en Yang met elkaar verbonden.…


Menselijke logica versus quantum computing

De metaverse wordt belangrijk voor industrie en overheid.…


Decentrale identificatie

DID’s zullen de veiligheid op het internet verbeteren.…


Digitale dementie

Mensen uit de informatiewereld hebben vanuit hun vak altijd…


De databloem: de schoonheid van datacentrisch denken

Net als bij de echte bloemen, zijn de overblijvende data…


Het i-mentor experiment

In 2019 startte Daan Rijsenbrij via Linkedin onder de naam…


Kwetsbaarheid, energie en intelligentie

De mens is een kwetsbaar dier, zoals Desmond Morris in zijn…


Fourth Turning en DigiMetaverse

In 1997 stellen Howe en Strauss in hun boek ‘The Fourth…