Crypto: verliezers en winnaars

Er is nog nooit iets belangrijks ontwikkeld of gebouwd,…


Programmeerbaar geld

De behoefte aan cryptogeld komt ten dele voort uit…


Non-kwaliteit en faalkosten

De meest succesvolle producten werden door een kleine groep…


Kindertoeslagen, onvolkomen data en slechte algoritmen. 

Wiskunde is de basis voor informatica. Iedereen die met…


Digitale huisvredebreuk

De burger kan (voor het eerst!) eigenaar worden van zijn…


Kwetsbaarheid, energie en intelligentie

De mens is een kwetsbaar dier, zoals Desmond Morris in zijn…


Chips tekort . . . 

In onze puur financieel gedreven efficiency is die nuchtere…


Voorbereiden op een ijstijd?

Het beter begrijpen van de zon als belangrijkste…


Digitale oorlog of vrede?

De Amerikaanse econoom Galbraith wees op het verband tussen…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar…