The ‘Read Write Own’-manifesto

Net toen iedereen dacht dat het internet door de Big Tech…


Verlaten we de middeleeuwen van het internet?

Blockchain is here to stay . . . Net zoals de dubbele…


Na de crypto-hype

Van 1997 tot voorjaar 2000 beproefden vele nieuwe bedrijven…


De drukpers en onze informatiemaatschappij

De drukpers was een revolutie die de industrialisatie van…


Data-lokalisatie

In het ‘Contract for the Web’ staat een oproep aan de vrije…