Van Burning Man tot Metaverse

De corona-periode illustreerde dat we een groot deel van…


De drukpers en onze informatiemaatschappij

De drukpers was een revolutie die de industrialisatie van…


Digitaal leiderschap, een hype?

De wereld is gedigitaliseerd. We hebben internet, we zijn…


Elke woning is uniek

Verduurzaming moet van onderaf beginnen. Bij de unieke…


Een digitale mindset ontwikkelen

Een digitale mindset zou je kunnen uitleggen als ‘de kunst…


No code applicaties ontwikkelen

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zal het nooit óf óf…


Centraal of decentraal transformeren?

Uit het onderzoek komt ook dat succes alleen mogelijk is…


Massaproductie in de IT

Ontzettend veel – vaak kleine of versnipperde – services…


Van wie is de data?

De maatschappij kan door die nieuwe techniek slimmer…


AI heeft geen stekker meer

De conclusie van de studie stelt dat AI verder gaat dan…