Niet alles kan en niet alles hoeft

Nu we na corona langzaam weer met de voeten op de grond…


Comptabele data

Daarom richt ons bedrijf Fortierra zich steeds meer op het…


Logaritmische groei en bezinning

Het jaar 2020 zal zonder meer een belangrijk omslag-jaar…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…


De paradox van sustainable energie

Als we vanuit de woning gaan denken bij de…


Kwaliteit van onze stroom

Elektriciteit zal steeds belangrijker worden in onze…


Clearinghouse

Het onafhankelijk intelligent maken van een woning maakt je…