Datageletterdheid (data literacy)

Omgaan met data vraagt datageletterdheid. Begrijpen en…


De digitale florijn

Wellicht is het een onderzoek waard om te zien of een eigen…


‘A man’s phone is his castle.’

De ideeën over de nieuwe digitale privacy wetgeving samen…


De immateriële waarde van data

Een goede dataclassificatie is een no-brainer voor…


Data zonder betekenis is waardeloos.

Business DataLakes: dynamische dataverzamelingen, speciaal…


Verglaasde werelden

Publieke netwerken worden vaak vanuit de maatschappelijke…


Europese Digitale Strategie

De ontwikkelingen in de VS en China gaan snel en elk op een…


Energietransitie en de (juiste) data

Het ontbreekt de overheid te vaak nog aan een goed in- en…


Staat zonder data alles stil? 

Al het huidige PFAS, stikstof, klimaat en milieu ’gedoe’ is…