Mens, machine en moraal

Na de mechanisatie en de daaropvolgende automatisering…