MDM gebaat bij ‘blockchainische’ datavastlegging

Bij Master Data Management (MDM) is de uitdaging hoe je…