Kernbrandstof ontstond tijdens de oerknal

Kernenergie is in feite oude zonne-energie. Radioactie…