Aandacht is alles dat nodig is . . .

‘Als mens moet je zelf de vragen bedenken, zelf gaan zoeken…