HAMR en MAMR, oftewel hete disken . . . 

Magnetische dataopslag blijft ook de komende tien jaar nog…