The ‘Read Write Own’-manifesto

Net toen iedereen dacht dat het internet door de Big Tech…