Levenslang leren versus catastrofaal vergeten 

Of een computer ooit voor een levend wezen kan doorgaan, is…