Content zonder context heeft weinig waarde.

Content without context has little value. Information…


Contextuele informatie

In de begintijd van de informatica was de context waarin…