Multi-Party Computation

Cryptography revolves around sending messages that only the…


Aandacht is alles dat nodig is . . .

‘Als mens moet je zelf de vragen bedenken, zelf gaan zoeken…


MDM gebaat bij ‘blockchainische’ datavastlegging

Bij Master Data Management (MDM) is de uitdaging hoe je…


Het huwelijk van Zero Knowledge Proof en Machine Learning

Nulkennis encryptie zorgt ervoor dat niemand, behalve…


De blockchain en punniken 

Punniken, wie heeft het vroeger niet gedaan. Steekje voor…


Blockchain als onuitwisbare inkt

We kunnen blockchain vergelijken met de digitale versie van…


Wie schonk de mensheid blockchain?

Blockchain lijkt misschien nieuw, maar in werkelijkheid is…


Blockchain in business

Blockchain heeft het potentieel meer privacy te brengen in…


De digitale postkamer

Web 3 levert (eindelijk!) de techniek om het oude internet…


Web 3.0 en Web3, een subtiel verschil

Web 2.0 was de logische opvolging op het eerste internet…