AI als Jazzmuzikant

Als een traditioneel computerprogramma verwant is aan een…