Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…