Weesdata

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders…


Repository, ‘een rustplaats voor data’

Langzaam en met kleine stapjes wordt de overheid…


Data-lokalisatie

In het ‘Contract for the Web’ staat een oproep aan de vrije…


Zonder bodem geen pizza . . .

Net zoals grondstoffen, is kwaliteit en juiste…


Ruim je data toch eens op!

De data-historie van de business is vaak niet meer dan…