Mens, machine en moraal

Na de mechanisatie en de daaropvolgende automatisering staan we aan het begin van een periode waar we als mens met machines (weer) nieuwe relaties ontwikkelen. Mechanisatie nam…


2 Comments8 Minutes

Virtuele werkelijkheid

De afgelopen weken kwam ik op heel verschillende plaatsen in aanraking met virtual reality, in goed Nederlands ook wel virtuele werkelijkheid genoemd. Een schijnwerkelijkheid die…


0 Comments8 Minutes